Výpis dovedností

*Mutace - Dravčí smysly

*Mutace - imunita na jedy

*Mutace - Imunita na ovládnutí

*Mutace - Mantichoří kůže

*Mutace - Regenerace

*Mutace - Vidění do astrálu

*Mutace - Zkouška trav

Antimagie

Bylinkářství

Doména řádu

Doména smrti

Doména života

Doupě

Dryáky

Falanga

Houževnatost

Hraničářství

Jedy

Kadenční sesílání

Kladiva a palice

Kombinace

Kopí

Kuše

Léčivé ruce