Svazek duší

Schopnost Strážce divočiny udržovat pouto s Hvozdem spojením se zvířecí duší, která mu umožňuje na sebe brát její podobu a učit se dovednostem. S duší zvířete postava komunikuje u totemů, které jí buduje, čímž čerpá magickou energii.

Za každou úroveň dovednosti může postava vybudovat jeden totem. U každého totemu může krátkým rituálem (5 minut) udržovat až 2x denně pouto se zvířetem a doplňovat tak svou magickou energii. Alespoň 1x za den musí vykonat rituál u kteréhokoliv totemu, aby mohla využívat schopnosti a kouzla, které jí zvířecí duše poskytuje. S narůstající úrovní dovednosti se postava může učit pokročilejším a složitějším schopnostem a kouzlům (a zároveň na ní má zvířecí duše větší a větší vliv).

1: Postava se může učit jednoduché schopnosti a kouzla.

2: Postava se může učit pokročilé schopnosti a kouzla.

3: Postava se může učit mistrovské schopnosti a kouzla.