Politika

Arachnirská říše

Arnské knížectví

Ashinarský řád

Dahirský emirát

Denardské velkoknížectví

Elseánské království

Gelreánské království

Kaladorská kapitula

Klan Harsa

Lathmorské království

Lesní říše

Osensko-Bergenský svaz

Oskalonská država

Piráti

Podtemno

Rialtské vévodství

Řád Ingardonských rytířů

Skendské državy

Soldenské panství

Torvirský kaganát