Arachnirská říše

Arachnirská říše

Oblast: Zhigvor

Hlavní město: Avicularia

Panovník: Rada klanů

Státní zřízení: Kmenový svaz

Znak: Stříbrná pavučina v černém poli (šestiúhelníkový štít)

 

Geografie a stručná historie

Arachniři se před dávnými věky znelíbili bohům, kteří je za trest poslali do podzemního vyhnanství ohromné jeskyně, která se rozprostírá pod pohořím Zhigvorský spár. Jeskyně obsahuje obrovské podzemní jezero s četnými ostrovy. Zde žili po mnoho staletí v izolaci, než usoudili, že hněv bohů pominul, a roku 1370 opatrně vylezli na povrch. Ke svému překvapení tam nalezli mnoho dalších ras a především lidí, se kterými kdysi obývali svoji původní domovinu. Jejich společnost vede Rada klanů skládající se z vážených příslušníků osmi jednotlivých arachniřích klanů. 

Hospodářství

Arachniří říše je potravinově soběstačná a nemá žádný významný průmysl. Arachniři se živí obrovským hmyzem, který se živí podzemními houbami a rostlinami pěstovanými pod magickými slunci.

Současná politika

Arachniři jsou neutrální a provozují pouze omezené obchodní styky. Jejich lodě tak lze spatřit pouze ve Fénikaru v Dahiru, na Soldenských ostrovech a v Brožově. Kaladorská kapitula ze svých sousedů není nijak nadšená, takže se komunikace s nimi omezuje pouze na občasné diplomatické depeše.

Obyvatelstvo

Pouze arachniři.

Zvláštnosti

Arachniři se drží především ve své jeskyni, kterou jen nemnozí kdy opustili, nicméně je známo, že několik příslušníků jiných ras již jejich říši navštívilo.

I přes svůj poněkud bizarní vzhled jsou ceněnými obchodními partnery, neboť arachniří hedvábí svými kvalitami vysoce převyšuje hedvábí klasické.