Arnské knížectví

Arnské knížectví

Oblast: Belia, Orsa

Hlavní město: Blatvar (oblast Orsa)

Panovník: Kníže Asmar

Státní zřízení: Absolutistická monarchie

Znak: Zlato-černý, cimbuřím dělený štít (gotický štít)

 

Geografie a stručná historie

Arnskému knížectví se přezdívá "Země tisíce ostrovů". Nejedná se však o tak romantickou krajinu, jak by se mohlo zdát. Arnské knížectví skutečně má tisíc, a snad i více ostrovů a ostrůvků, ty však nevystupují nad hladinu moře či jezera, nýbrž nad hladinu ohromného močálu v provinciích Orsa a Belia. Tento bezútěšný kout země jako první osídlili goblini následovaní orky, později pak lidská spodina a loupeživí rytíři. Zdejší obyvatelé tak byli vždy považováni za nečisté a necivilizované. Jakmile se začátkem šestnáctého století ukázala slabost říše, Arnský kníže Asmar neváhal a odtrhl se od ní. Nezdržoval se sepisováním nějakých listin a prostě nechal popravit císařské místodržící. Hned poté nechal znovu obsadit takzvané pohyblivé věže - pevnosti, jež podle legend putují po močálech, kam se jejich pánovi zachce. 

Hospodářství

Arnské knížectví nemá ani úrodnou půdu, ani významné nerostné bohatství. Spoléhá však na nízké nároky svých obyvatel a jejich přístup, že nic není dostatečně nechutné, aby se to nedalo sníst. Hlavní zdroj příjmů v minulosti tvořily poplatky z karavan putujících mezi současným Gelreánským královstvím a Skendskými državami. Ty jsou ovšem poslední roky ve válečném stavu a jeho trvání ještě více prohlubuje chudobu a nouzi obyvatel knížectví. 

Současná politika

Po rozpadu císařství se Arn dlouho snažil zachovávat neutralitu a neplést se do sporů ostatních zemí, nicméně na něj začala doléhat potravinová krize. Kníže Asmar, který vzhledem k rasovému složení obyvatel vládne tvrdou, až despotickou rukou, se proto rozhodl předejít hrozícímu hladomoru silou a trochu nečekaným spojenectvím. 

Při útoku Skendských držav na Polbrusko roku 1522 tak Gelreánské obránce podpořila arnská armáda složená především z orků a goblinů, čímž vychýlila misky vah k vítězství Gelreánského království. V současnosti arnské jednotky pomáhají těm gelreánským výměnou za potravinovou pomoc a zelenokožci nadšeně obnovují dávnou tradici nájezdů na skendské osady v příhraničí. Kníže Asmar spoléhá na to, že do samotných arnských močálů se skendské jednotky neodváží a svými guerillovými útoky a nájezdy tak bude Arn především vázat ty síly, které by jinak mohly napadnout Gelreán.

Obyvatelstvo

Lidé, orkové a goblini patří k majoritě obyvatelstva.

Jako jeden z mála národů Arn oficiálně a dlouhodobě bere zelenokožce jako součást svého dominia a ne jako pokoutné zlo, jež je třeba vyhubit.

Zvláštnosti

Pro lidi z vnějšku je velmi matoucí, že kde byla ještě včera stezka, může být dnes močál. Vědci z Galmorské univerzity mluví o měnících se proudech a jejich znalosti, kterou místní mají. Teorie těchto vědců ovšem často přijdou nazmar při střetu s realitou, o čemž se přesvědčil nejeden útočník, kterému se většina armády utopila nebo zemřela na bahenní horečku.