Gelreánské království

Gelreánské království

Oblast: Agotnes, Askia, Brožov, Galmora, Igo, Katheos, Tralea, Nethlensko, Polbrusko, Véria

Hlavní Město: Galmora (oblast Galmora)

Panovník: Královna Xelesia I. (dynastie Eldein), nyní zastoupena Regentskou radou

Státní zřízení: Konstituční monarchie

Znak: Stříbrná orlice v modrém štítu (gotický štít)


Geografie a stručná historie

Gelreánské království zaujímá značnou část západní části kontinentu. Bylo založeno roku 1515 v důsledku občanské války v císařství. Feudální pánové a elita, nespokojená s poměry v císařství, podepsali roku 1514 listinu "O pravdě, právu a spravedlnosti", ve které stvrdili společné mocenské zájmy a směr dalšího postupu ve věci genealogického soudu nad císařem Nikodémem, jehož legitimita byla popřena dokumenty, které získala tehdy ještě vévodkyně Xelesia. Dle očekávání císař popřel veškerá obvinění a obžaloval vévodkyni a signatáře listiny z rozvracení říše. O několik dní později byl vévodkyní sepsán vyvazovací edikt, kterým rozsáhlá panství na západě říše vyhlásila nezávislost na císařství. Tento dokument vedl k vypuknutí velké občanské války, která během několika málo měsíců rozervala císařství na několik kusů. Nový státní útvar vznikl z několika knížectví a vévodství a byl pojmenován dle města, kde byla listina podepsána. Na královský trůn byla dosazena královna Xelesia I., která následně vydala příkaz k sepsání ústavy, v níž se uvolila k mocenským ústupkům ve prospěch šlechty, měst a významných institucí. 

Hospodářství

Oblast Gelreánského království byla nejdůležitějším obchodním centrem v císařství. Především v širším okolí řeky Espry leží mnoho velkých měst se silnou řemeslnou základnou, která je zde ukotvena v podobě velkých řemeslných cechů a cechovních spolků. Rozsáhlé polnosti zaručují Gelreánskému království potravinovou soběstačnost. V Gelreánském království se nachází Galmorská univerzita - místo kam se sjíždějí učenci z celého Tornelionu, a která je proslavená pokrokovými alchymisty a vědou.

Současná politika

Gelreánské království mělo původně uzavřeno příměří s Dahirským emirátem. Se Sýfou u moci však toto příměří bylo přinejmenším křehké a bylo nakonec porušeno ze strany emirátu věcnou i vojenskou podporou separatistů v Brožově (lesního lidu, který útočil na těžaře theolitu a napadl i město). Očekávaný brzký přerod ve válečný konflikt však nakonec nenastal díky zničení avatara bohyně Sýfy. 

S Denardským velkoknížectvím a Kaladorskou kapitulou má království vesměs dobré vztahy, též materiálně podporovalo klan Harsa v boji proti Lathmorskému království až do jeho pádu. Je ve válečném stavu se Skendskými državami, pomalu se připravuje na pokus znovu získat pod svou správu okupované Odmulsko. V nedávné minulosti byl odražen skendský pokus o dobytí Polbruska, i díky pomoci Arnského knížectví, které vyslalo vojáky výměnou za potravinovou pomoc. Gelreán opatrně zjišťuje stav sil Ingardonského řádu v Gottě a jeho úmysly a cíle na této straně Doreanské zátoky, jelikož Gottské vévodství bylo před obsazením Řádem v jejich sféře vlivu.

Gelreánské království se po atentátu na královnu Xelesii v Brožově zmítá v nejistotě a spíše hájí svá území, než aby někde aktivně útočilo.

Obyvatelstvo

Gelreán patří mezi velmi smíšené země, které hlavně v posledních dekádách umožnily rozvoj i jiným rasám než lidem a elfům. Je zde významná komunita hobitů a goblinů, v Gleckých mokřadech žijí také kmeny orků.

Zvláštnosti

Gelreánci jsou známí pěstitelé a výrobci vína, které je proslavilo po celém známém světě. 

V Brožově, který se ke království připojil teprve nedávno, byla roku 1520 nalezena magická ruda zvaná theolit. Krátce na to Gelreán začal rudu v oblasti masivně těžit a využívat k vytváření mocných předmětů a pohánění strojů a kouzel. Proslýchalo se, že tato surovina se pro Gelreán možná stane strategickou výhodou ve Skendské válce. Po atentátu na královnu bylo však v Brožově a okolí na theolit uvaleno embargo a výzkum byl pozastaven.

V Gelreánu se poslední léta šíří nová víra ve Stroj, mezi věřící se řadí mnozí významní vědci a učenci. Tato víra se promítá i do módy, která se inspiruje technologiemi (styl steampunk).