Denardské velkoknížectví

Denardské velkoknížectví

Oblast: Scordie, Tretten

Hlavní město: Valaron (oblast Scordie)

Panovník: Kníže Galben

Státní zřízení: Feudální monarchie

Znak: Červeno-stříbrný polcený štít, v červeném poli čestná stříbrná knížecí koruna (empírový štít)


Geografie a stručná historie

Denardské velkoknížectví, nebo, jak se mu někdy hanlivě přezdívá, "země míšenců", vzniklo koncem dvanáctého století dohodou mezi lidským knížetem Ferbenem ze Scordie a elfským národem z Trettenského hvozdu. Údajně z lásky k elfí dívce začal budovat dobré vztahy s elfy, což mělo později za následek i to, že si jeho syn Reuben vzal za ženu elfí šlechtičnu Ortainë Aini. A tento - u vládnoucí třídy neobvyklý - trend pokračoval. Do dnešních dob tak platí, že příslušníci rodu denardských velkoknížat pojímají za manžela či manželku člověka či elfa, případně i míšence těchto ras. Současný kníže Galben tak má, přes svůj lidský vzhled, podle rodokmenu 85/128 elfské krve. Tento předobraz ve vysokých kruzích měl samozřejmě za následek mnoho smíšených vztahů a svazků i mezi běžnými obyvateli. Denardské velkoknížectví se tak stalo místem, kde se na míšence nehledí rozpačitě nebo skrze prsty, místní jsou naopak na vzájemné promíchání lidské a elfí krve hrdí. V začátku války a rozpadu císařství spatřil kníže Galben příležitost, jak se vrátit ke kořenům a obnovit dávnou samostatnost tohoto hrdého území.

Hospodářství

Denardské velkoknížectví disponuje dostatkem orné půdy k potravinové soběstačnosti. Město Valaron je navíc významným střediskem obchodu, na kterém se kříží obchodní stezky z Galmory do Fénikaru a z Tolarie do Redlenu. V současnosti také nabývá na významu obchodní stezka vedoucí přes Divočinu až do Brožova.

Současná politika

Denardské velkoknížectví má dobré vztahy s Gelreánským královstvím a historicky střídavě napjaté vztahy s Kaldorskou kapitulou kvůli jejich rasové nesnášenlivosti. Kaladorci hlasitě a dlouhodobě propagují diskriminační teorii o míšení druhů, které je podle nich nepřirozené a vede postupně k degeneraci přirozených vlastností jednotlivých ras a jiným negativním následkům. Míšení by tak nemělo být podporováno ani u prostého lidu, natož u vládců, jak se děje právě v Denardu. Tento postoj Kapituly vedl k tomu, že v posledních letech velkoknížectví mohutně opevnilo hranici se svým jihozápadním sousedem. Tato rétorika však nyní ustoupila díky mnohem reálnější hrozbě v sousedním Dahiru, a Kapitula se tak snaží o napravení pošramocených vztahů. S Dahirským emirátem byly vztahy dříve korektní a vesměs přátelské. To se změnilo s nástupem kultu Sýfy a náboženských fanatiků. Denard byl zaplaven uprchlíky mluvícími o lidských obětech a kníže Galben přesunul část vojsk od kaladorských hranic do dahirského pohraničí. Po pádu Sýfy zaujal vůči Dahiru vyčkávavý postoj.

Obyvatelstvo

Elfové, lidé a míšenci těchto dvou ras.

Zvláštnosti

Denard ovládá klíčovou obchodní říční cestu v oblasti a spravuje podzemní cestu (tunel pod Kjerstadtským pohořím) vedoucí do Brožova.

Město Valaron je častým cílem kupců přicházejících z Podtemna.