Zlořečení

Dovednost umožňující vrhnout na jinou postavu kouzlo, jež ji po dobu 1 hodiny nedovolí použít jakoukoliv imunitu.

Zlořečení vyžaduje 1 bod svaté moci, ukázat na postavu (do vzdálenosti 10 kroků) a pronést zaklínadlo alespoň o 7 slovech.

Selže v případě, když je postava pod vlivem magické netečnosti, případně magické odolnosti.

Nelze použít během boje.

 

Definice magické netečnosti:

Definice magické odolnosti:

 

(dovednost kněží)

(učí mistr kněz)