*Zlořečení

Dovednost umožňující vrhnout na jinou postavu kouzlo, jež ji po dobu 1 hodiny zbaví všech imunit vůči bojovým efektům.

Zlořečení vyžaduje 1 bod svaté moci, ukázat na postavu (do vzdálenosti 10 kroků) a pronést zaklínadlo alespoň o 7 slovech.

Na “Antimagii” a Štít” se tato dovednost nevztahuje, jelikož jsou rovněž bojovými efekty.

Nelze použít během boje.

 

(dovednost kněží)

(učí mistr kněz)