Neochvějnost

Velitel je imunní vůči všem psychickým kouzlům a dovednostem (typu zastrašení, zmatení, iluze apod).