Ranhojičství

Dovednost ošetřovat zranění pomocí dlah, obvazů a bejlí.

I. - Stupeň dovednosti umožní:

II. - Stupeň dovednosti umožní:

III. -  Stupeň dovednosti umožní:

Tuto dovednost lze použít i ve stavu agónie.

Celkový popis mechaniky ranhojičství je popsan v pravidlech herních mechanik.

 

(dovednost dostupná všem)

(učí mistr ranhojič)