Ranhojičství

Schopnost ošetřovat utržená zranění tradičním způsobem: Obvazy, dlahami, šitím a bejlím.

 

1: Ranhojič může v poli ošetřovat lehká zranění pomocí obvazů a dlah, má-li dovednost "Odolnost I" a více pak i sobě. V klidu pak může léčit i vyřazenou končetinu.

2: Ranhojič může v poli stabilizovat těžce raněného a prodloužit tak dobu agonie o 15 minut (tento se ale sám bez pomoci dále nemůže hýbat). Má-li dovednost "odolnost III." pak je schopen stabilizovat i sebe. V klidu pak může léčit sečná, tržná a bodná těžká zranění a provádět amputaci.

3: Ranhojič se může v poli pokusit o resuscitaci. V klidu a s patřičným vybavením může léčit vnitřní zranění a provádět chirurgický zákrok.