Taktika

Postava ovládající tuto dovednost může vést do boje vycvičenou jednotku ve formaci falangy. Pokud tato jednotka bojuje v těsné bojové řadě, neúčinkují na ni jiná kouzla, než působící zranění, a žádného jejího člena nelze zvláštní schopností či magických předmětem donutit nedobrovolně se pohnout (ustoupit). Lze na ně ale např. normálně útočit či je fyzicky rozehnat.

Postavy ve falanze navíc mohou krýt magické projektily (míčky, tenisáky) štítem. (Míček musí zasáhnout tělo, aby se kouzlo seslalo).

Falangu musí tvořit vždy nejméně 4 hráči s dovedností boj zbraní, korouhevník, který nemusí mít dovednost boj zbraní a hráč s dovedností Taktika. Maximální počet členů falangy je dán úrovní dovednosti Taktika. Falanga se může jako celek pohybovat a nemusí to být rovná řada. Vyhlásí se sborovým odpočítáním od 5 do 1 a zvoláním „Falanga!“ a vztyčením standardy za válečníky v řadě, z nichž žádný nesmí během počítání bojovat či být zraněn. Do falangy se nelze po vyhlášení přidat ani vrátit, kdo ji opustí je mimo její účinky.

Korouhevník musí po celou dobu pouze držet za řadou vztyčený, organizátory schválený praporec (min. 50x50cm na žerdi), nesmí jej předat, vzdálit se či dělat cokoliv jiného (např. bojovat). Falanga se rozpadne, když válečníci chtějí, zůstanou v ní méně než 4 válečníci nebo padne (je předán) praporec nebo pokud padne velitel.

Příklad: Pokud na Falangu nebo jejího člena sešle mág kouzlo Mráz (které obsahuje 1 LZ a Past), funguje pouze zraňující část (1 LZ) a účinek pasti (nepohyblivost) je negován a falanga (popř. zasažený člen) se může dál pohybovat.

1: Dokáže vést až 6 hráčů včetně korouhevníka.

2: Dokáže vést až 9 hráčů včetně korouhevníka.

3: Dokáže vést až 13 hráčů včetně korouhevníka.