Jedy a protijedy

Postava dokáže vytvářet nemagické jedy a protijedy.

1: Umí vyrábět jedy, které působí po požití (jídla, pití)

2: Umí vyrábět jedy, které působí po zasažení zbraní