*Modlitba / Mše

Dovednost umožńující kněžím vykonávat modlitbu, nebo mši k uctění jejich božstev.

Vliv na všechny přítomné věřící:

Vliv na aktivně se účastnící kněze mající tuto dovednost:

Každá modlitba / mše musí trvat nejméně 10 minut.

 

Definice požehnání:

Požehnání je dar přízně smrtelníkům od jejich bohů.

Projevem požehnání je výlučně imunita vůči jednomu magickému bojovému efektu, určená povahou božstva, v jehož jméně se žehná.

Vydrží 1 hodinu a nelze vrstvit (nelze mít vícero požehnání).

 

(dovednost kněží)

(učí mistr kněz)