Medicína

Schopnost vyrábět medicíny, do nichž je pomocí rituálu usídlena duše, jež nositeli medicíny propůjčuje svoji moc. 

1: Schopnost vyrobit medicínu ze dvou materiálů pro běžné duše.

2: Schopnost vyrobit medicínu ze tří a více materiálů pro vzácné duše.