Skrytí ve stínu

Umění ztratit se nenápadně pohledům ostatních s využitím příhodných podmínek.

Nenápadnost je forma neviditelnosti dle obecných pravidel. Je značena rukou na hlavě. Nezbytnou podmínkou pro použití dovednosti je nacházet se ve stínu, či v příhodném křoví po celou dobu trvání dovednosti. V noci nelze dovednost použít jen v bezprostřední blízkosti svítidel (cca 2m) a v osvícených místnostech.

Podmínkou je nebýt viděn (tudíž se nelze skrýt napříkald v obklíčení)! Dále je nutné vhodné oblečení, člověk v nápadném oblečení nemá šanci se skrýt.

Ostatní postavy na nenápadného hráče obvykle nesmí nijak reagovat (hrají, že ho nevidí), pokud ho ovšem sledovali, vědí přesně, kde se nachází a mohou na něj reagovat. Nenápadný hráč vydává zvuky, které reálně způsobuje. Účinky pominou (i neúmyslným) porušením gesta a jakoukoliv činností vyjma pohybu (útokem, páčením zámku apod).

Tuto dovednost může použít i "vyřazený", s omezeními z tohoto stavu plynoucími.

Při jakémkoliv pohybu se skrytý člověk stále musí nacházet ve stínu a musí splňovat podmínky pro skrytí. Dbejte na RP a snažte se dovednost zahrát.

1: Během použití dovednosti se nesmí vůbec pohybovat.

2: Během použití dovednosti se může pohybovat jen krůčky "pata-špička".

3: Během použití dovednosti se může pohybovat chůzí (nesmí běžet).