Mutace - Mantichoří kůže

Kůže pozměněného produkuje žíravinu jež způsobuje spalující zranění a otravu každému kdo se s ní dostane do přímého kontaktu. (Př, podání ruky)
Jde o Magický jed a platí pro něj stejná pravidla.