Znalost magických tvorů

Znalost široké palety magických tvorů – zvířat, nestvůr a všelijakých dalších potvor. Dovednost zahrnuje praktické znalosti o dotyčném tvoru, jeho chování, slabinách, užitečných částech těla a dalších vlastnostech. Více informací poskytne mistr.

1: Postava zná slabiny, zvyklosti tvorů, boj s nimi, a ví, co je z nich užitečné.

2: Postava dokáže tvory stopovat (unikátní pro archetyp Lovce).