Brožovské slavnosti

Mechaniky které v době Brožovských slavností neboudou existovat.

 

Mechaniky které v době Brožovských slavností budou fungovat jinak

 

Předměty které v době Brožovských slavností nebudou existovat.

 

Předměty které si hráči na Brožovské slavnosti mohou připravit.

Až na výjimky (mag. projektily) jsou všechny předměty reprezentovány jen štítkem s textem (žádné lahvičky).

Všechny šítky si hráči musí připravit sami.

Počet předmětů je určen dovednostmi hráče a jejich konkrétním stupněm (stupně se nesčítají).

Konkrétní výběr předmětů by si měli hráči připravit před hrou. Nebudeme to kontrolovat, je to na svědomí každého hráče.

 

Lektvary

Výběr konkrétních lektvarů je libovolný, podřizuje se jen tomu, jaké dovede postava vytvářet.

Odkazy k tisku:  Lektvary, Lektvary (po celých listech)

Magické projektily

Projektily je potřeba přinést vlastní, na akci se vyrábět nebudou.

Dryáky

Výběr konkrétních dryáků je libovolný, podřizuje se jen tomu, jaké dovede postava vytvářet.

Odkazy k tisku: Dryáky, Dryáky (po celých listech)

Svěcení vody

Odkaz k tisku: Svěcená voda (celý list)

Svitky

Výběr svitků je libovolný, podřizuje se jen tomu, jaké dovede postava vytvářet.

Odkaz k tisku: Svitky

Jedy

Výběr jedů je libovolný, podřizuje se jen tomu, jaké dovede postava vytvářet.

Odkyzy k tisku: Zlodějské jedy, Zlodějské jedy (po celých listech)

Ranhojičství

Množství obvazů a dlah není omezeno. V době Brožovských slavností se každé ranhojičem ošetřené zranění hojí 30 minut.

Odkaz na léčiva (protijedy jsou na straně 9 a 10): Léčiva