Upír (nutno vyplnit formulář v popisu rasy)

Upíři

Od příslušníků rasy, k níž patřili před proměnou, jsou krom bledosti téměř k nerozeznání. Až na původní zvláštní schopnosti a nadání, ty jsou pro ně navždy ztraceny.

Kvůli nutnosti pít krev ostatních tvorů se o nich málokdy mluví v dobrém. Pravda je však taková, že i mezi upíry se najdou tací, jimž se vraždění inteligentních bytostí příčí, a tak pijí krev zvířat, popřípadě hledají dobrovolné dárce, kterým za krev platí a berou si jí jen přiměřeně.

Mezi samotnými upíry platí přísná pravidla, jež musí bezpodmínečně dodržovat. Jedním takovým je, že v každé oblasti dlí pouze jeden starší upír -- případně jeho rodina -- a všichni ostatní mladší se jim musí podřídit. Starší mají povinnost o mladší pečovat v prvních dnech jejich přeměny, než si zvyknou na nový život.

Kdokoli se chce státi upírem, musí vyhledat staršího a požádat jej o dar nesmrtelnosti. Jen a pouze starší dovede vykonat tuto přeměnu a také jen jemu náleží právo rozhodnout, kdo má právo na dar nesmrtelnosti.

 

Vlastnosti

Šerozrakost

Mramorová kůže

Zranitelnost upírů

Věčný hlad

  1. Pití krve hráčských postav - Nelze provádět během boje. Postavám tímto způsobí těžké zranění.
  2. Pití krve hráčských postav jiných upírů (mladší upíři) - Nelze provádět během boje. Postava dárce to vždy zaplatí životem (sponkou).
  3. Pití krve ulovených zvířátek - Takto využitá zvířátka již nelze dále zpracovat na kožešiny ani maso.

 

Kostým

Kůže obarvená na bílo, nebo upíři zuby jsou vítané doplňky.

Je velmi vhodné mít tmavé oblečení, nebo alespoň tmavý plášť.

 

Jak se stát upírem

Hráči, kteří chtějí začít hrát za upíra nebo ve hře za upíra pokračovat, musí vyplnit formulář přiložený pod nadpisem dodatky, a to nejpozději do prvního června daného roku. Tento dotazník je důležité vyplnit každý rok znovu.

Ti, kteří vyplnili dotazník, budou následně kontaktováni na email, pod kterým je jejich postava registrovaná, případně jim budou předány příslušné pokyny při vyzvednutí glejtu při zahájení hry na místě.

Upír nebo postava, která se chce stát upírem, se v tomto ohledu zodpovídá NPC staršího upíra. Úkolem staršího upíra je poskytování informací hráčům majícím zájem o hraní za upíry, umožnit jim proměnu v upíra, pokud splní náležité požadavky, stejně jako dozor nad hraním za tuto rasu a poskytování RP úkolů. Starší upír v žádném případě nenutí postavy uctívat konkrétní božstva a ani nepreferuje, aby postavy byly vyloženě zlé či dobré (jejich charakter ho nezajímá). Hráči hrající upíry či hráči, kteří chtějí své postavy proměnit v upíry, jsou povinni dostavit se každý rok za NPC starším upírem či se s ním transparentně, přímo domluvit.

Hru lze začít jako již proměněný upír. Zda byl proměněný za odměnu či za trest je jedno. Další možností je začít jako příslušník jiné rasy a na upíra se proměnit na začátku hry. Je možné se v upíra proměnit i v pozdější části hry bez vyplnění dotazníku, ale pak je to o domluvě s NPC starším upírem a RP hráče.

 

Dodatky

Odkaz na formulář pro hru za upíra: Zde!

Starší upír je vždy nebojové NPC. Hráč se jim stát nemůže.

Promněna v upíra lze zvrátit kněžským rituálem očištění (pokud s tímto souhlasí i sám hráč), nebo z vůle staršího upíra.

K první přeměně na upíra došlo v roce 614. Byla jím lidská žena. Aktuální rok na Tornelionu lze zjistit odečtením 500 let od aktuálního neherního data.

Narodí-li se dítě dvěma upírům, vždy bude příslušníkem rasy svých rodičů před tím, než se stali upíry. Narodit se jako upír není možné.

Při pití krve není žádoucí reálně ocucávat krk ostatních hráčů.

Je důležité brát v potaz, že postava které je způsobeno těžké zranění upadá do agónie. Smrt nastane až při doražení, nebo neposkytnutí včasného ošetření.

U stříbra se to má tak, že pár stříbrných v měšci nevadí, ale brát je do ruky by mohl být problém. Je dobré se vyvarovat stříbrným šperkům a částem zbroje.

V případě světla stačí stín lesa, budovy nebo kvalitní slunečník.

Definice nemagického bojového efektu "Stříbro":