Goblin

Goblini

Charakterizuje je zelená kůže a dlouhé uši do špičky, větší a delší než uši elfů. Nestačí-li to, vyčkejte, až promluví, jejich skřehotavá řeč je naprosto typická.

Stejně jako orkové -- jejich vzdálení příbuzní -- goblini kdysi obývali zavodněné oblasti a vyhovoval jim i život v bažinách. Postupem času však začali přicházet do styku s dalšími národy a zjistili, jak snadno lze profitovat z obchodu a že mnozí oceňují jejich nestrannost, jakkoli k pověsti nestranných pozorovatelů přišli spíše náhodou. Goblini obvykle nevyhledávají boj, spíše se jej straní, a tak se stalo, že se jako jediný národ nikdy nezapojili do žádné velké války na Tornelionu.

V dnešních časech žije většina goblinů ve velkých městech, kde si budují vlastní čtvrtě. Živí se obchodem a především půjčováním peněz. Mnozí se rovněž věnují alchymii. Tento obor jim umožňuje neustále kráčet vpřed na poli vědění, a navíc je to pro ně relativně bezpečné povolání, neboť otrávit goblina je téměř nemožné.

 

Vlastnosti

Čich na peníze

Železné zdraví

 

Kostým

Kůže obarvená na zeleno a dlouhé špičaté uši, může být i špičatý nos.

 

Dodatky

V případě dotazů je možné kontaktovat i autora rasy goblinů na FB: Zde!

Odkazy pojednávající o rase goblinů sepsané jejich autorem:

Definice jedu:

Definice nemagického bojového efektu “Jed”:

 

Odkaz na Google Dokument k případnému tisku: Zde!