Goblin

Goblini

Charakterizuje je zelená kůže a dlouhé uši do špičky, větší a delší než uši elfů. Nestačí-li to, vyčkejte, až promluví, jejich skřehotavá řeč je naprosto typická.

Stejně jako orkové -- jejich vzdálení příbuzní -- goblini kdysi obývali zavodněné oblasti a přizpůsobili se i životu v bažinách. Postupem času však začali přicházet do styku s dalšími národy a zjistili, jak snadno lze profitovat z obchodu a že mnozí oceňují jejich nestrannost, jakkoli k pověsti nestranných pozorovatelů přišli spíše náhodou. Goblini obvykle nevyhledávají boj, spíše se jej straní. Tak se stalo, že se jako jediný národ nikdy nezapojili do žádné velké války na Tornelionu od počátku Prvních válek zelených kůží, kdy se stáhli do ústraní.

V dnešních časech žije většina goblinů ve velkých městech, kde si budují vlastní čtvrtě (ghetta). Živí se obchodem a především půjčováním peněz. Mnozí se rovněž věnují alchymii. Tento obor jim umožňuje neustále kráčet vpřed na poli vědění, a navíc je to pro ně relativně bezpečné povolání, neboť otrávit goblina je téměř nemožné.

 

Vlastnosti

Čich na peníze

Železné zdraví

 

Kostým

Kůže obarvená na zeleno a dlouhé špičaté uši, může být i špičatý nos.

 

Dodatky

V případě dotazů je možné kontaktovat i autora rasy goblinů na FB: Zde!

Díky starým pověrám se jak goblini tak orkové dost straní plavbám po širém moři.

Odkaz pojednávající o rase goblinů:

Definice jedu:

Definice nemagického bojového efektu “Jed”: