Prolog: Vzácný nález

Kdesi pod velkým brožovským kopcem…

“Jsem ti říkal, kémo. Tři klikáče rovně a pak doprava. Ale néé, doprava a pak tři klikáče rovně! Teď tu kopeme ako paka. Bych rači slopal…” prohlásil Picbum a podíval se na svého bratra, Bumpice. Permoníkům nikdy o přesnost moc nešlo, hlavně že se kope. “Se na to taky. Příště kreslíme…” prohodil naštvaně menší z bratrů a zahodil vztekle krumpáček. Jenže místo běžného zvuku se chodbou rozneslo drobné zacinkání sypajících se drahých kamenů….a matná záře, pocházející z velké kaverny plné svítících krystálů.

“Kýho výra….” podivil se permoník. “Ty kokso, to je fachy.No co. Čutáme. Šéfisko nám zacvaká….”

 

O kousek výš se druid jemně podivoval nad miskou svého čaje, na které se začaly tvořit pravidelné kruhy… Takové otřesy půdy již dlouho neviděl.

 

Brožov, sídlo místodržícího, bývalé Velvyslanectví

Pan místodržící položil malou truhličku na nějaká lejstra (zcela nahoře byla pokuta za nelegální výkop pro permoníky, pro úplnost) a málem rozlil sklenku vína. Spláchl nervozitu douškem docela ucházejícího ryzlinku z Ossenu a již asi po osmé zkontroloval obsah truhličky.

“Takže...pokud to dobře chápu, tak tento theolit  je jakási magická ruda..” zachmuřil se a podíval se úkosem na mistra Tergase, úřadujícího cechmistra magické Konkláve “..až na to, že nelze použít jako přímý zdroj enegie ani pro mágy, ani pro alchymisty a dle Vašich stručných poznámek…” shrnul situaci unavený správce Brožova a podíval se na hromadu svitků s různými teoretickými nákresy a korespondenčními hádkami jednotlivých mágů “...moc netušíte, co s ním. U Stroje...” 

Mistr Tergas trošku smutně pokrčil rameny - celá situace ho také značně tížila a ostatně - přiznávejte, že něco nevíte. “Pane místodržící, situace v Brožově a okolí je z hlediska magické stability dosti proměnlivá a je tedy těžké dělat přesné závěry. Ale s největší pravděpodobností je zde spojitost s prastarými menhiry a změnou refluxe magic….”

Místodržící Lucasso jen zvedl ruku. Tuto - a asi dalších pět teorií - slyšel za posledních pár dní asi desetkrát…

“Chápu. Ta věc je tedy potencionální zdroj značného množství energie, strategická surovina……” povzdechl si gelreánec “...a tedy problém, který mne ruší v pití vína. A bohužel není sám…..” dořekl, protřel si unaveně spánky a zrak mu sklouzl na ranní poštu, které vévodily dvě velké diplomatické depeše - jedna se znakem orlice a druhá se znakem kobry…”To mi byl Stroj dlužen.”

amatista, ametyst, barva