Věk bohů (před rokem 0)

Staří bohové podle všeho kdysi vládli světu svojí mocnou magií. V rámci své domény dokázali přetvářet realitu způsobem, o jakém se od těch dob nikomu ani nesnilo. Stvořili různé rasy a stvoření, aby mohli být uctíváni, a ovládali své poddané skrze magii smluv a závazků. A také vytvořili mnohé stvůry a monstra, těžko hádat z jakých pohnutek.

Dlouho uctívaní a mocní vládci světa však posléze začali bojovat mezi sebou. Detaily a důvody jsou neznámé. Každopádně Válka Starých bohů znamenala konec pro většinu z nich. Z toho, co se během následujících staletí dozvěděli kněží a šamani, lze usuzovat, že přeživší bohové patří spíše k těm nižším a šťastnějším. Kontinent, který byl do té doby velmi tvárný a neustále se měnil bičován božský silami, se po Pádu Starých bohů konečně ustálil do víceméně dnešní podoby. Rok nula pak připadá na pád posledního z bojujících bohů, jenž prý se dle některých odehrál na území dnešního Brožova, v současnosti největšího Zřídla divoké magie na kontinentu.

Mezi přeživší Staré bohy se podle všeho řadí Dawer, Mona, Satyrus, Sýfa a Vitirix.