Rozšíření ras na Tornelionu

Kontinent Tornelion obývá velké množství různých ras a v jednotlivých oblastech se jejich zastoupení dosti liší. Rasy můžeme rozlišovat na původní (jako jsou elfové, trpaslíci, orci, goblini, lesní bytosti) a na přicestovalé (kam se řadí lidé, hobiti či astrálové). Zvláštní skupinou jsou pak rasy uměle vytvořené, tedy kočkolidé, upíři, empatici či džinové.

Ačkoliv lidí je v konečném počtu nejvíce, tvoří asi jen 35 % celkové populace na Tornelionu. Jsou však nejvíce přizpůsobiví, a tak se s nimi lze setkat téměř ve všech končinách kontinentu. Největší podíl lidí najdeme v Kaladorské kapitule, Dahirském emirátu a Ashinarském řádu.

Druhou nejpočetnější rasou jsou elfové, kterých je asi 25 % (bez temných elfů, jejichž počet není přesně znám). Mají rádi spíše lesnaté oblasti a planiny, každopádně lidé a elfové obývají společně tatáž místa již staletí. Výjimkou jsou Elseánské království a Rialtské vévodství, kde jsou téměř výhradně pouze elfové.

Trpaslíci tvoří zhruba 20 % populace Tornelionu a obývají především pohoří a pahorkatiny. Převažují nad ostatními rasami v oblastech Cardosh, Osensko-Bergenském svazu a ve Skendských državách.

Zhruba 7 % připadá na lesní bytosti, jako jsou dryády, víly, enti či jednorožci. Sdružují se především v Oskalonské državě.

Hobitů nepřicestovalo s lidmi přes moře mnoho a jejich počty se zvyšují jen pomalu, do tornelionského rasového kotlíku tak přispívají jen asi 5 %.

Orků, goblinů a kočkolidí je v současnosti oproti ostatním málo, v sumě připadá na tyto tři rasy cca 8 %.

Pro úplnost ještě dodejme, že nejsou známy přesné počty arachnirů a u minoritních ras typu empatici, astrálové, upíři apod. se jedná spíše o desítky než stovky jedinců.

Míšení ras je možné, nicméně v drtivé většině případů převládne krev jedné z ras, tedy půlelf vždy vypadá buď jako člověk nebo jako elf. (Jedinci, kteří by zdědili vzhled půl napůl jsou extrémně vzácní a v posledních staletích by se jejich výskyt na kontinentu dal spočítat na prstech jedné ruky.) Nicméně míšenci občas dědí dlouhověkost, takže půlelfové či půltrpaslíci se mohou dožívat mnohem vyššího věku než běžní lidé.