Dryáky

Schopnosti připravovat z lesního bejlí a dalších surovin odvary, louhy a další sajrajty rozličných účinků.

1: Schopnost připravit dryáky ze 2 surovin.

2: Schopnost připravit dryáky ze 3 a více surovin.