Dryáky

Dovednost vytvářet magické lektvary, které po pozření vždy vyvolají jak pozitivní tak negativní efekt.

I. - Stupeň dovednosti umožní:

II. - Stupeň dovednosti umožní:

Dryáky lze vyrábět jen na posvátných místech v lese.

 

(dovednost druidů)

(učí mistr druid)