Druid

Druidi

Druid je zpravidla hraničářem, který kdysi dávno zahodil zbraň do kouta a rozhodl se svoji existenci s lesem propojit v duchovní rovině… nebo kdokoliv jiný, kdo se rozhodl kráčet stejnou cestou. Víc než o světské záležitosti mu proto jde o udržování rovnováhy a přirozeného koloběhu života, což v Brožovském Hvozdu není zrovna jednoduchý úkol. Ačkoliv každý druid musí o lese znát určitý základ, stále je více cest, jak se s lesem spojit.

!!!Je možné mít vícero povolání, ale není možné mít v rámci jednoho povolání vícero archetypů!!!

 

Udržovatel tradic (archetyp)

Druid, který díky svému vztahu s hvozdem sesílá kouzla ze své magenergie, míchá dryáky a provádí rituály. 

Kouzel má omezený počet, který se zvětšuje s postupem ve stupních archetypu. Tyto kouzla může změnit na začátku každého ročníku, nebo při postupu na novou úroveň v dovednosti Souznění s hvozdem. Změnu však musí provádět za vědomí a souhlasu mistra druida. Lesní magie nepoužívá slova, ale gesta. Tyto gesta jsou táhlé tahy rukou směrem k cíli jenž má být očarován. V ruce je zapotřebí držet větvičku, nebo jinou pro daného druida typickou věc pocházející z lesa. Těm kteří si toto nedovedou představit by mohlo pomoci přirovnání k dirigentovy v opeře, na rozdíl od něj však druidi nepotřebují znát žádné přesně určené pohyby, postačí jen dostatečně zřetelně naznačovat ve vzduchu pohyby rukou.

Dryáky mohou být mocným přítelem i nepřítelem těch, jenž je vypijí, protože vždy něco dají i vemou.

Druidské rituály jsou opředeny tajemstvím. Druidi jimi ovlivňují nejen sebe, ale často i jiné účastníky rituálů. Rituály mohou zachraňovat i zatratracovat. Jsou způsobem provázání druidů a moci, která přírodou prostupuje.

I. Stupeň
II. Stupeň
III. Stupeň
IV. Stupeň

 

Ochránce divočiny (archetyp)

Ochránce divočiny pojí svoji duši s duší zvířete. S postupem v archetypu se zvětšuje jeho magická moc a on se (i vzhledem) přibližuje zvířeti, jehož duši přijal. Dokáže komunikovat s lesními duchy, kteří propůjčují moc jeho talismanům. Stejně jako udržovatel tradic se vyzná v druidských rituálech.

Tento druh druida nepracuje s magenergií. Všechny jeho schopnosti jsou založeny na určeném počtu použití v dané situaci. Tyto schopnosti může změnit na začátku každého ročníku, nebo při postupu na novou úroveň v dovednosti Svazek duší. Změnu však musí provádět za vědomí a souhlasu mistra druida. Při výběru nových schopností musí být dbáno, aby se co nejvíce podobaly dovednostem zvířete jenž si druid vybral za své.

Talismany chrání své nositele, dokud žijí se zásadami duchů, jenž je obývají.

I. Stupeň
II. Stupeň
III. Stupeň
IV. Stupeň
Svazky duší 1. úrovně
Svazky duší 2. úrovně
Svazky duší 3. úrovně
Svazky duší 4. úrovně

 

Magenergie a její doplňování

Co je to magenergie

Je to energie z níž mágové a druidi tvoří svá kouzla. Její jednotky jsou magy někdy také označované zkratkou MG.

Doplňování magenergie

Nejběžněji se tak děje prostřednictvím dovednosti Meditace, nebo Souznění s hvozdem, případně využitím alchymistických lektvarů.

Maximální množství magenergie

Je to limit, určující kolik magenergie dokáže postava udržet pod svou kontrolou. Jeho výše odpovídá množství, které získá provedením jedné meditace, nebo souznění (určující je ta dovednost která je na vyšší úrovni).

 

Co si připravit na hru druida

Kostým - Zejména u archetypu ochránce divočiny je potřeba se připravit, aby vzhled připomínal vybrané zvíře.

Přenosný hudební nástroj - Není podmínkou, ale určitě se bude hodit (rámový buben, dřívka, chrastidlo, píšťala, roh...).

Talismany - Malinký nožík vhodný k vyřezávání. Přírodní korálky, kousky kůže, hezký provázek a jiné věci podobného charakteru.

Dryáky - Několik uzavíratelných ampulek. Malý kotlík je velkou výhodou.

Popisky a kouzla - Vše si lze přepsat ručně, ale výhodnější je si tyto texty předem vytisknout z přiložených odkazů níže. Doporučený formát je A5.

 

Odkazy

FB skupina Zleničtí Druidové: Zde!

Facebook na mistra druida: Zde!

Email na mistra druida: truxa.lu@gmail.com

Obrázek mistra druida když nemá svůj den: Zde!

Ostatní: Kompletní set pravidel druida, Druidské rituályDruidská kouzla, Dryáky, Talismany, Herbář

Podklady pro ty kteří plánují vyrábět větší množství výrobků (opět počítá se s formátem A5):

Štítky (Dryáky), Štítky (Talismany), Štítky (Extrakty z bylin)Štítky (Léčiva)