Válečník

 

Válečník je běžné povolání dobrodruha. Užívá při něj předevšm zbraně a hrubou sílu. Není tedy od věci mít nějaké reálné schopnosti boje (o ty kráčí především), když si ho vyberete, na druhé straně je to i možnost, jak se šerm lépe naučit. Vedle hledání cesty válečníka můžete dělat třeba placenou ostrahu, máte větší šanci přežít sami v divočině. Na vyšších úrovních se zapojuje třeba i velení menším jednotkám.

 

 

 Rytíř

 VOJÁK

BIJEC

STŘELEC

 I.

 Panoš

 Boj zbraní - kontaktní zbraně

 Odolnost I

 Teologie I

 Žoldák

 Boj zbraní - kontaktní zbraně

 Taktika I

 

 Rváč

 Boj zbraní - kontaktní zbraně

 Odolnost I

 Omráčení I

 Práče

 Boj zbraní - kontaktní zbraně (střelná / vrhací)

 Průraz I

 

 II.

 Zbrojnoš

 Odolnost II

 Dvornost

 Voják

 Taktika II

 Velitelství I

 Ranhojičství I

 Mlátička

 Odolnost II

 Průraz I

 Střelec

 Ranhojičství I

 Průraz II

 Odolnost I

 III.

 Kavalír

 Odolnost III

 Magická odolnost I

 Znalost magických tvorů I

 Teologie II

 Důstojník

 Velitelství II

 Ranhojičství II

 

 Raubíř

 Omráčení II

 Odolnost III

 Průraz II

 Ostrostřelec

 Ranhojičství II

 Bylinkářství I

 IV.

 Rytíř

 Magická odolnost II

 Průraz I

 Rodový odkaz

 Velitel

 Taktika III

 Velitelství III

 Neochvějnost

 Berserk

 Omráčení III

 Průraz III

 Druhý dech

 Královský střelec

 Průraz III

 Skrytí ve stínu  

 Přišpendlení