Životnost postavy

Životaschopnost

Každá postava má určitý počet životů, ty jsou symbolizovány sponkami. Tyto životy uvádějí kolikrát se postava může po své smrti vrátit do hry.

Maximální množství životů, které může mít postava v jednom okamžiku, jsou 4.

Nově vytvořené postavy mají obvykle 3 životy pokud jim není život ubrán za neherní součásti kostýmu.

Způsoby, zvíšení, nebo znovunabytí životů:

Životy (sponky) jsou někdy označovány za duševní fragmenty, nebo také střípky duše.

 

Agónie

Nastává po obdržení 3 lehkých, nebo 1 těžkého zranění.

Agónie je stav ve kterém postava pomalu umírá a obdrží li jakékoliv další zranění ihned zemře. Při útoku na postavu v agónii se používá heslo “Dorážím tě”.

Za běžných podmínek agónie trvá 5 minut, pokud v této době není postava ošetřena, zemře a následujících 5 minut hraje mrtvolu.

Postava v agónii může pouze slabě mluvit, zoufale se bránit doražení a pomalými pohyby používat herní předměty, které má u sebe. Herní schopnosti dokáže použít jen tehdy, je-li tak u nich uvedeno. Tyto pravidla se u některých postav vlivem herních mechanik mohou lišit.

 

Smrt

Mrtvá postava musí po dobu 5 minut hrát mrtvolu a poté (pokud s ní není dále manipulováno) odchází do podsvětí. Na interakce ostatních postav odpovídá heslem “Nejsem tady”. Na hřbitově odevzdá sponku symbolizující život a postupujte podle dalších instrukcí.

V momentě, kdy hráč přestává hrát mrtvolu a odchází do podsvětí, jeho postava nenávratně ztratí vzpomínky na posledních 30 minut života.

Definitivní smrt postavy nastává když přijde o všechny své sponky, vypije jed na míru, nebo je veřejně popravena.

Jed na míru
Veřejná poprava

 

Herní boj

Pravidla boje jsou založena na Sjednocených bojových pravidlech ASF (SBP).

Herní boj (boj) je součástí hraní postavy (roleplayingu), měl by tedy být odehrán efektně, ale zároveň vždy zůstat v hranicích zábavy, přestože při něm jde o vítězství. Základním principem je, že platný zásah do zásahové plochy způsobí zranění. Bojovat podle těchto pravidel je možno jen s organizátory konkrétní hry schválenými a označenými maketami zbraní, štítů a zbrojí.

Platný zásah (zásah) je zřejmý, nebolestivý úder, při němž dojde ke kontaktu útočné části zbraně se zásahovou plochou na těle zasaženého, pokud mu předcházel odpovídající nápřah.

Zásahové plochy
Zakázané plochy
Co je dál zakázáno

 

Zranění v herním souboji

Platnost zásahu v souboji posuzuje zasažený (nebo organizátor). V případě neplatnosti zásahu oznámí důvod ("Zbroj", "Odolal", útok bez nápřahu...).

Zranění postavy se odehrává (RP), reakce postavy by měla vždy co nejvěrněji odpovídat povaze a míře utrženého zranění.

Lehké zranění
Těžké zranění

 

Zbraně

Rozměrem zbraně (štítu) se vždy rozumí největší naměřitelný rozměr. Všechny zbraně, šípy i jejich jednotlivé části musí být bez ostrých hran a výstupků, a především útočné části zbraní musejí být vyrobeny převážně z měkkých, pružných materiálů (molitan, mikroporézní pryž...), popřípadě ze dřeva. Je zakázáno používat poškozenou zbraň (naprasklou, atp.).

Kontaktní zbraně
Zbraně vrhací
Zbraně střelné 
Zbraně palné

 

Zbraně kontaktní Rozměr (cm) Útočná část Poznámka
Nezraňující      
Hůl 140 - 200   Musí být měkčená (kompletně) 
Lehké (L.)      
Dýka Max. 40 Čepel  
Tesák Max. 60 Čepel Jílec min. 12 cm
Drápy zvířat a bestií Max. 30 Čepel  
Střední (S.)      
Meč Max. 100 Čepel Jílec min. 15 cm
Meč bastard Max. 125 Čepel Jílec min. 20 cm
Sekera Max. 90 Hlavice  
Kladivo Max. 90 Hlavice  
Řemdih Max. 70 Závaží Provaz se závažím max. 30 cm
Píka dvouruční 180 - 200 Špice Hlavice s poloměrem min. 8 cm, pouze bodná
Těžké (T.)      
Meč dvouruční Max. 140 Čepel Jílec min. 25 cm
Sekera dvouruční Max. 120 Hlavice Min. 1/3 topora u hlavice musí být měkčená
Kladivo dvouruční Max. 120 Hlavice Min. 1/3 topora u hlavice musí být měkčená
Řemdih dvouruční Max. 110 Závaží Provaz se závažím max. 30 cm.
Halapartna dvouruční 180 - 200 Hlavice Min. 1/3 topora u hlavice musí být změkčená
Zbraně vrhací Rozměr (cm) Útočná část Poznámka
Lehké (L.)      
Kámen 6 - 12 Celá  
Hvězdice Max. 15 Celá  
Střední (S.)      
Dýka Max. 30 Celá  
Sekera Max. 30 Celá  
Těžké (T.)      
Vrhací kopí 60 - 80    
Zbraně střelné Rozměr (cm) Útočná část Poznámka
Lehké (L.)      
Pistolová kuše   Šíp (špice)  
Střední (S.)      
Luk   Šíp (špice) Max. nátah 15kg (sám o sobě nezraňuje)
Těžké (T.)      
Kuše   Šíp (špice) Max. nátah 15kg (sama o sobě nezraňuje)
Zbraně palné Rozměr (cm) Útočná část Poznámka
Těžké (T.)      
Loktarka   Náboj Každý výstřel potřebuje "střelný prach" (sama o sobě nezraňuje)
Perkusní zbraň   Náboj Každý výstřel potřebuje "střelný prach" (sama o sobě nezraňuje)
 
 
Stužky na zbraních

Některé zbraně (u střelných zbraní šípy) mohou být označeny stužkou modré, nebo červené barvy (na čepeli, u šípů za hlavicí). Tyto zbraně mají mnohem ničivější útoky proti některým druhům nepřátel. Pokud soupeř na zbraně dobře vidí, není povinnost jejich úpravu nahlašovat, přesto v případě potřeby jsou zde připravena hesla “Stříbro” pro zbraně s modrou stužku a “Obsidián” pro zbraně se stužkou  červenou. Postavy, které jsou zranitelné těmito zbraněmi, vědí jak na ně reagovat. Důležité je, aby stužky byly dobře viditelné (u šípů musí vlát).

  • Modrá stužka - Znamená, že je zbraň postříbřená, nebo svatá (“Stříbro”).
  • Červená stužka - Znamená, že je zbraň vyrobena z obsidiánu (“Obsidián”).

!!!Zbraně z obsidiánu nelze postříbřit ani posvětit (kombinace stužek není možná)!!!

Možné kombinace zbraní
  • Štít a zbraň do 100 cm.
  • Dvě jednoruční kontaktní zbraně do součtu délek 130 cm.

 

Štíty

Ke krytí útoků je společně s kontaktními zbraněmi možno využívat pořadateli schválený a označený štít. Hrana štítu musí být změkčena obalením, celkové provedení štítu musí být funkční, odpovídající váhy, a nesmí být nebezpečné pro okolí (žádné tříštivé materiály, hroty, výstupky). Štíty rozlišujeme v několika velikostech.

Typ štítu
Malý do 30 cm
Střední do 60 cm
Velký do 80 cm
Pavéza do 160 x 70 cm

 

Zbroje

Ve hře je povoleno nosit a používat pouze bezpečné (žádné tříštivé materiály, hroty, výstupky), reálně vyrobené zbroje a jejich imitace (náhražková zbroj např. z koberce), schválené a označené organizátory před začátkem akce. Neschválené a neoznačené zbroje je zakázáno nosit na těle. Každá jednotlivá funkční součást zbroje kryje zásahy (tj. činí neplatnými) určitého typu zbraně do míst, které reálně pokrývá.

Typ zbroje Kryje zbraně
Náhražková zbroj L. vrhací, L. střelné
Kožená zbroj, prošívanice S. vrhací, L. střelné, L. kontaktní
Kroužková zbroj, šupinová zbroj T. vrhací, S. střelné, L. kontaktní / S. meče
Plátová zbroj T. vrhací, T. střelné, S. kontaktní / T. meče