Všudypřítomní bohové

Z pera Žofky, bývalého mistra kněze:

Stále častěji děje se, že za mnou chodí lidé a další bytosti ptát se na sny a vidiny. Stále častěji se do snů a myslí Brožovanů kradou obrazy, které nápadně připomínají výjevy z náboženských knih všelijakých bohů. Nejčastěji se zobrazuje žena, či snad elfka, v bílém šatu, při návratu do svého háje. S jejím příchodem vše kvete. Ovšem na jejím srdci je hluboký šrám, který každý ze snících vnímá. A ten šrám bolí - tolik, že bohyně slzí. V každé z jejích slz je vidět světlo. Teplo a dobro. A slzy, které kanou na zemský povrch, za sebou nechávají stopy - prameny. Z míst, kam slzy dopadají, začíná ihned vyvěrat pramen. Sen vždy končí tím, že se ona vysoká, bíle oděná postava skryje a ztratí z dohledu. Co však po ní zůstane, je zřídlo, k němuž se vmžiku začínají stahovat zvířata. A to je moment, kdy se většina lidí (či bytostí) probere. Ve snech bývají drobné odchylky, ovšem nikterak zásadní. Občas namísto ženy vidí muže - elfa. Občas se neschází k pramenu zvířata, ale víly. Ovšem zpráva - sdělení - zůstává stejné. Může to být..? Eh - asi příliš fantazíruji.

Zajímavějšími výjevy jsou pak takové abstraktnější vize, s nimiž začali lidé chodit i v průběhu noci. Budí je - probírají je z klidných spánků. Narozdíl od dobra, které je cítit z předchozího snu s bohyní, jsou tyto sny velice zužující. Jakoby naprosto vše - vzduch, bytosti, nebe, budovy, strava... zkrátka vše! - začínalo měnit svou podstatu. Jako kdyby něčeho neutrálního, běžného a všudypřítomného stávalo se temným. Snad někdo obrací bohy k zlu? Snad někdo vzývá staré bohy cestou, kterou by se ani nejodvážnější z Tornelionských učňů bálo pomyslet..?

A do třetice - sny plné minotauřího běsnění, výjevů býká s bičem, kladivem či jinou zbraní, temna a chladu - které však některým jedincům hraje na citlivé struny a plní je nadějí. Snad i Vitirix se vrací? Těžko říct.

Kdybych měl z snů vyvodit závěr - shrnu jej třemi poznatky. Vitirix je předvídatelný a není sám o sobě hrozbou. Co však vzbouzí obavy je sen druhý. A první sen - ten mně plní nadějí.