Zprávy o fungování zahraničních agentů na území Brožova

Gelreánské království

Gelreán se začal v Brožově angažovat hned od svého vzniku. Královna Xelesie byla, ještě před válkou, vyslána do Brožova, jako velvyslanec císařství. Během své mise však nalezla důkazy o tom, že její dynastická větev Eldein má na císařský trůn větší nárok, než dynastie Athain, ze které pochází císař Nikodémus. Na základě těchto důkazů vznesla nárok na trůn a započala tak válku, která rozervala císařství na kusy. Gelreán si dobře uvědomoval význam malého, přístavního města na okraji známého světa a proto sem okamžitě vyslal své agenty. Mezi ty nejvýznamnější patří Luccasso Katcherio d'Foret Noire, Lukrécie Merici, Mrač da Trigallci a alchymistka operující pod jménem Kotě. Velvyslanectví zde postupně upevňovalo svůj vliv a jeho agentům se podařilo vybudovat důvěru Brožova na takovou úroveň, že rada města sama navrhla, aby vynikající vztahy byly ještě prohloubeny a vložila osud města do rukou Královny Xelesie. Brožov se tak de facto stal vazalským městem Gelreánu

Kaladorská kapitula

Kaladorská kapitula vyslala diplomatickou misi do Brožova roku 1517. Jednalo se spíše o průzkum a zhodnocení situace v Brožově. Nedošlo k navázání nějakých hlubších diplomatických vztahů.

Denardské velkoknížectví

Zájmy Denardského velkoknížectví v Brožově byly zatím striktně obchodního rázu. Množství obchodníků zde rozšířilo své operace. Diplomatické vztahy zatím navázány nebyly.

Dahirský emirát

Dahirský emirát si nese hlubokou křivdu směrem k Brožovu z doby, kdy jeho velvyslanci domluvili sňatek princezny Elvíry s místním místodržícím. Princezna doputovala do Brožova společně se svou družinou a bohatým věnem. Místodržící však věno ukradl a uprchl z Brožova.