Řemesla, vyrábění a dolování

Tyto dvě obasti - Řemesla a Dolování - spolu úzce souvisí, a tak úvod k obojímu bude společný. Představíme vám koncept, jak se k celé problematice stavíme, a poté představíme základní pravidla, dle kterých můžete dané mechaniky používat. Základní myšlenkou celého systému řemesla-dolování je zachování "pružnosti" systému (ve smyslu vyvíjení nových technologií a zařízení) a přitom nezatížení stavající hry rozsáhlými seznamy a pravidly.

 Řemesla ve hře nejsou reprezentována žádnou dovedností a nelze vyrábět zbytečnosti typu kladivo, meč, zbroj či čutora. Proč? Protože ty si na Zlenice přiveze každý své. K čemu však Řemesla slouží, je stavba zdí a stavba vělkých "strojů" - jeřábů, balist, katapultů, lodí a dalších (dle hráčské invence). Jak tedy bylo naznačeno, v rámci Řemesel lze vyvíjet i nová zařízení/stroje/mechanismy.

Každý stroj, který by měl ve hře mít nějakou funkci, bude mít svůj výrobní plán. Není to postup - spíše požadavek na finální vzezření a funkci daného stroje/objektu, vč. definice herního efektu daného stroje. Pro ilustraci si můžete prohlédnout pracovní verzi balisty. Taky tady máte prázdný výrobní plán, který budou vyplňovat na hře ti, kdo něco opravdu vynaleznou, a tady máte komentovaný prázdný výrobní plán.

Ano - stěžejní částí každého stroje (a tedy i jeho výrobního plánu) je popis "funkčnosti" daného zařízení, tedy něčeho, co skutečný výtvor vyrobený ve hře musí splňovat. U balisty je to např. to, aby tětiva šla natáhnout do vzdálenosti 50 cm a poté se sama vrátila do původní pozice, a to ne jednou, ale opakovaně. Tím se ověří zručnost konstruktérů - kterých může být dvacet či pět. U dalších strojů/objektů jsou (a u nových budou) stanoveny podobné podmínky. Jako další příklad uvedeme např. loď, která na každých 5 členů posádky musí jednoho nést nad zemí.

Zároveň u strojů a zažízení, které zatím nebyly vynalezeny, nechává tento systém prostor. Jsou dvě věci, které musí "vynálezce" splnit - jedna je společná pro všechny vynálezy: shodnout se s mistrem řemesel na tom, jak bude vypadat výrobní plán - hlavně tedy na rozměrech, tvaru (jeho stěžejních částech) a na funkčnosti (mechanismu, který ověřuje správné vytvoření stroje - "natahování tětivy").

A z čeho že budete moci tyto objekty a stroje vyrábět? Máte dvě možnosti:

*je zapovězeno na výrobu používat své vlastní! - můžete používat pouze umělé materiály získané výměnou za produkty těžby

Dolování a archeologie je velice jenoduchá dovednost - a i její herní reprezentace je jednoduchá. Tato dovednost má dva stupně, přičemž první umožňuje postavě těžit pouze v dolech surovinových - v kamenných, železných, stříbrných a měděných dolech a druhý stupeň již ve všech - tedy i ve zlatých dolech a ve speciálních lokacích (ano - i takové budou ve hře).

Všechny takové lokace jsou označeny papírem s několika údaji - znakem dolování (variací na obrázek níže - "mlátek se želízkem"), jménem dolu, úrovní dolu, náročností (číslem) a "básničkou", pod tímto papírem pak leží váček/pytlík s "lootem" - tedy odměnou. Význam jednotlivých údajů vám do podrobna vysvětlí ve hře mistr dolování - v jednoduchosti však dolování funguje následovně:

Postava s krumpáčem (jak jej používat postave vysvětlí a s postavou vyrobí mr. dolování) přijde ke kartičce, na které dle úrovně dolu zjistí, zda zde může těžit. Pokud ano, začne vykonávat následující cyklus. Za hraní a předvádění kopání krumpáčem postava odříká básničku uvedenou na papíru a po odříkání položí první patro hranice kolem pytlíku na zemi. Toto opakuje tak dlouho, než hranice dosáhne počtu pater rovnému náročnosti dolu (číslu z kartičky). Až se tak stane, postava může jednou rukou sáhnout do pytlíku a vylostovat jednu krabičku. Z té si vyndá zaslouženou odměnu a zbourá hranici. Pokud se nejedná o speciální důl s pokladem (upřesní až mistr těžby při II. úrovni Dolování a archeologie), může postava začít těžit ihned znovu - libovolně krát a libovolně dlouho.

Pozn. pro všechny zlatokopy a zlatokopky: surovinové doly - kamenné, železné, stříbrné, měděné i zlaté - jsou bezedné! Nemá tedy smysl se jej snažit vytěžit a mít tak "monopol". Jen zde ztratíte čas. V případě, že některé z království zjistí, že někdo u sebe drží všechno železo, aniž by ho potřeboval, může vyslat najatého vraha na vaši postavu.

Pokud však Dolování a archeologie nemáte, nemůžete v žádném z dolů těžit. Pod každým dolem je také pytlík, z něhož losujete, co jste vytěžili. A co s vytěženým materiálem? Některá povolání a činnosti přímo vyžadují některé suroviny (např. Alchymisté). A také!! - u mistra řemesel a příp. i u některých dalších CP si tyto suroviny můžete vyměnit dle následujícího klíče:

Poměry, za které budete vyměňovat, se určí na místě. A přesně tyto materiály budou sloužit k stavbám (netkanka) a k objektům/produktům řemesel v případě, že si neporadíte s čistě přírodními materiály. (Ano - mít tětivu z provázku vám ušetří mnoho času s loupáním a motáním lýka.)

V případě dotazů se nebojte obrátit na mistry - maily naleznete na záložce Lidé a nebo můžete dotyčným, mistru řemesel a mistru dolování psát přímo na FB.