Pravidla pro správu města

Funkce města

Počínaje ročníkem 2019 bude jasně definován chod města, způsob, jak sesadit stávajícího místodržícího a stát se tak novým místodržícím i způsob hodnocení činnosti města včetně jejího ocenění.

Nutnou podmínkou správy Brožova je příslušnost k některému z politických celků - mocností fungujících na kontinentu Tornelion. Proč? Příjem města bude financován externě, z pokladnice daného celku. 

Důvodem je, že chceme město zbavit nutnosti pravidelně vybírat daně. Ty v posledních letech jen zatěžovaly hráče, nutily je vydělávat peníze místo plnění úkolů a dost často omezovaly hráčskou činnost, v extrémních případech hráče doslova paralyzovaly. Naopak - město by mělo mít dostatek prostředků k odměňování hráčů za jednodušší i těžší činnosti. Jak to všechno bude fungovat?

Povinnosti správce a jeho finance

Jak již bylo předestřeno, první podmínkou, aby se postava stala správcem/místodržícím v Brožově, je příslušnost k některému z království. To odměňuje správce za udržování pořádku v celé oblasti, za její kontrolu a za jednotlivé úkony.

Správce k sobě zvolí ještě dva další hodnostáře - tzv. lesopána a tzv. vrchního kněze. Ti budou spolu s ním mít některé povinnosti.

Několikrát denně (včetně samotného začátku hry) proběhne kontrola činnosti města. Na té se vyhodnotí, které povinnosti a jak město splnilo, a které ne, a také které království kontroluje kterou část území okolo Brožova. Kontrole území se budeme věnovat dále v článku. Pokud správce udržel svou pozici, dostane finanční obnos za splněné povinnosti z minulého období. Spolu s nimi dostane i seznam do další části dne.

Na tomto seznamu jsou uvedeny jak pravidelné činnosti, které se plní v každé části (každého) dne - jako kontrola území, návštěva lesopána u Choroshe, veřejná bohoslužba provedená vrchním knězem, udržování čistoty ve městě (neherní nepořádek!) apod., a také jednorázové výzvy a úkoly - čili nástin toho, co se skutečně odehraje v daném období za úkoly a příležitosti. Některé z nich mohou být uvedeny pouze heslovitě (např. “Vlkodlak” či “Poutník”) a jiné rozepsané vč. definování cílů (“Vymýcení prokletého oltáře vprostřed hvozdu na západ od cesty” aj.). Předem je určen obnos, který správce dostane za splnění dané činnosti, a obnos, o který správce přijde v případě nesplnění. Starosta tak dostane od organizátorů informace o tom, co se bude dít, a zároveň i představu o tom, jakou odměnu (kolik) může hráčům nabídnout za její plnění. Pak správce s finančními prostředky a seznamem “úkolů” odchází a je na něm, jak s tím vším naloží.

Komentář: Hlavním zdrojem informací a drobných i velkých zakázek pro hráče bude tedy město, konkrétně jeho starosta. Ten bude mít zájem na tom, aby se kvesty plnily, neb z toho mu poplynou příjmy. A když se nesplní, bude naopak bito. Město navíc bude mít k dispozici tabule a nástěnky, které bude samo udržovat.

Získání postu správce

Počínaje ročníkem 2019 je jasně definované, jak připravit současného místodržícího/správce města o místo. Do té doby, neb organizátoři nezasahovali do funkce města, nebyla třeba toto řešit a vše bylo ponecháno v rukou hráčů. Od roku 2019 jsme se však rozhodli hledat cestu, jak město zprostit potřeby otravovat hráče daněmi a opresemi a poskytnout mu náplň. Správce (dle výše uvedených principů) dostává informace a posléze i finance od orgů. Proto je třeba, aby ve hře existoval jasně definovaný postup, jak se stát novým správcem, aniž by bylo třeba totální eliminace postavy stávajícího správce.

Jedním z úkolů, které musí správce řešit, je kontrola oblasti okolo Brožova. To, ke kterému království spadá která část tohoto území, bude určeno příslušností hraničního kamene. Jak to funguje?

Na herním území (u jeho krajů) jsou umístěny tři hraniční kameny (patníky, menhiry). Na každém z nich se nachází jednoduchý mechanismus, na němž se nastavuje právě příslušnost k některému z politických celků. V určitých časech (resp. časových rozmezích), které se oznámí na začátku dne, proběhne kontrola. Při té se vyhodnotí, ke kterému z celků se kloní Crondten (oblast okolo Brožova - viz MAPY). Mohou nastat následující scénáře:

*správce, resp. politický celek, který ho delegoval

Příjem z kontroly území

Kontrola těchto kamenů zajišťuje příjem - Království a další celky z Tornelionu platí svým kontaktům za kontrolu území. Správce za kontrolu menhiru dostává více, ale i stoupenci jiných celků, pokud na nějaké období zaberou kus území, dostanou jistý obnos peněz.

Výběr správce

Vzhledem k tomu, že každý, kdo se chce ucházet o post správce Brožova, musí kontaktovat některý z politických celků, budeme vědět (jako organizátoři), koho si dané království vybere jako správce. (Je tedy vhodné informovat se, zda za daný politický celek “nekope” ještě nějaká další skupina v Brožově.)

Rebélie

Jedna z variant, které lze na kamenech (menhirech) nastavit, je i “rebélie”. To znamená, že daná část Crontdenu se nekloní k žádnému z celků.

Bezvládí

V případě hodnocení situace při předávání funkce, tj. pokud správce při kontrole neovládá ani jeden kámen nebo že správce v předchozím období kontroloval jeden kámen a nyní se určuje příslušnost většinou, může nastat rovnost - nerozhodný stav (1-1-1 nebo 1-1-0). V takovém případě v Brožově nastává bezvládí, které obecně není prospěšné. Proč? K hráčům se dostává méně peněz a méně informací (do hry se nedostane příděl za předchozí období). Na druhé straně, mohou být frakce, které z toho těží.

Pozn.: Vzhledem k tomu, že se jedná o nový systém - označujeme ho zatím alfou. Počítejte proto, prosím, že se možná i v průběhu hry mohou některá pravidla změnit (např. frekvence kontroly kamenů apod.).