Původ postavy

V tomto textu nalezneš několik rad, pár pravidel a možná i pomoc při tvorbě historie tvé postavy.

Komentář

Úvodem se omlouváme všem, kterých se týká následující: Počínaje ročníkem 2019 musí všechny postavy, vyjma několika dlouholetých postav, pocházet z některé z oblastí Tornelionu. Postavy, které vážou svou historii k "jiným kontinentům", budou vedeny k úpravě svých původů tak, aby tuto podmínku splňovaly. Organizátoři (např. prostředníctvím ZlenicePJ@email.cz nebo facebooku) ti dozajista pomohou zasadit tvou stávající historii do kontextu Tornelionu.

Co nás vede k tomuto ultimátu? V posledních letech se snažíme česat reálie světa, zpřehlednit, co se dá, a provázat různé aspekty hry tak, aby tvořily funkční komplex. Původ některých postav, který se odvolává k jiným kontinentům (nebo ještě hůř ke "stárému kontinentu"), tuto snahu komplikuje a nám - organizátorům - svazuje ruce, co se tvorby osobních vztahů týká. Herně se tento krok nikoho (doufejme) negativně nedotkne, naopak - poskytne prostor pro specifické vazby.

O původu postavy

Byť se na první pohled může zdát, že je Tornelion kompletně definován, že na něm nenajdeš místo pro vesnici, z níž pocházíš, či že žádný ze států na Tornelionu fungujících nevyhovuje tvým představám, opak je pravou. Tornelion je rozsáhlým kontinentem. Pro představu si prohlédni mapy.

Byť v mapkách není vidět každý detail, může posloužit k ilustraci toho množství možností. Už takhle - "z dálky" - je vidět mnoho lesů a pohoří, ve kterých dozajista sídlí mnoho rozličných tvorů. Taky mnoho řek, na nichž určitě stojí několik desítek různých vesnic, mlýnů, jezer, v nichž žijí vodní lidé či se líhnou kalmundi. Věz, že vlivem dost malého měřítka tu ještě spousty věcí nění ani vidět! V oblastech, kde na téhle mapce vidíš planiny, se dost pravděpodobně skrývají malé remízky obývané specifickým druhem víl. Také zde najdeš mnoho malých obcí, vesniček či měst, které nebylo možné na mapu těchto rozměrů vměstnat. V neposlední řadě si můžeš všimnout i mnoha "krajů" či správních oblastí, z nichž každá je pod správou jiného "státu", a tedy je dozajista vedena jiným způsobem. O politice konkrétně se můžeš dočíst víc v kategorii "Politika".

Neboj se do své historie politiku zahrnout! O tom, jak konkrétně funguje, se můžeš dočíst zde.

Co si z tohoto povídání můžeš odnést? Téměř cokoliv si vymyslíš, má na kontinentě své místo:
Pocházíš z trpasličí vesnice na úpatí hor, která je naprosto izolovaná od civilizace? Není problém - stačí si vybrat pohoří a je to. Naopak bys rád trpasličí vesnici, která ekonomicky i politicky spolupracuje s Gerleanským královstvím? To také není problém. Zrovna Nethlensko, které pod Gerleánské království spadá, má pohoří, v němž taková vesnice určitě může existovat. 
Jsi víla, která od momentu, kdy se zrodila vprostřed temných lesů, žila sama a na nikoho za svůj život nenarazila? Proč ne - zajisté v některým z mnoha lesů najdeš hustý, neprostupný hvozd, do něhož se všechny bytosti bojí vstoupit. Možná se však stane, že časem potkáš někoho se stejným osudem, koho jsi jen nešťastně míjel(a). Či snad tvůj vílí lid okupuje část lesa, kde v korunách stromů buduje své království? Jsi jednou z dvanácti víl, které jsou postrachem malého lesíku u vesnice?...

Mohli bychom zde donekonečna uvádět možnosti, co vše lze do stávajícího světa zařadit. Cílem však nebylo navést tě na některou ze zmíněných cest či ti navrhnout tvůj původ. Cílem bylo poukázat na nezměrné množství příležitostí a možností, které při troše fantazie můžeš využít. Pokud ti nezáleží na tom, kde tvá vesnice leží, nemusíš to ve své historii specifikovat. My - až uvidíme tvou historii - ti třeba přímo nějakou (již existující) přiřadíme.

Může se však stát, že potom, co si přečteme tvou historii, navrhneme drobnou změnu. Třeba právě v umístění tvé vesnice. Proč? Studnice fantasy není (je) nevyčerpatelná a šance, že se dva svou myšlenkou potkají, není nulová. Proto - pokud dvě historie budou sobě blízké, budeme se snažit je na sebe navázat. V takovém případě se ozveme a navrhneme ti změnu tvé historie - resp. vlastně pouze změnu umístění tvého příběhu v rámci celého kontinentu.

(pro představu výše uvedeného, výňatek ze dvou historií: "Jako malý jsem viděl shořet celou vesnici i s mými rodiči, teď hledám viníka." a "Byl jsem od mala členem nájezdnického kmene. Plenili jsme a v tom jsem uviděl malého kluka, jak bezeslov stojí opodál. V ten moment jsem opustil hordu a vydal se do světa. Chtěl jsem odčinit své hříchy a hlavně - poděkovat tomu chlapci za prozření." - umíš si představit to zajímavé setkání? Nebyla by škoda to nespojit?)

Jiné kontinenty

Tento odstavec tu uvádime spíše pro úplnost. Stává se - v historiích se objevuje - že se hráč odvolává na nějaký další kontinent. Na kontinent za mořem či na tzv. "starý" kontinent. Od ročníku 2019 není možné připlout z jiného kontinentu, než je Tornelion. Zámoří může být představovánou pouze již existujícím ostrovem na sever od Brožova, ostrovy na dálném východě, či nově vynořeným ostrovem (Hra z ročníku 2018). Jiné další kontinenty v dosahu Tornelionu nejsou.

Starý kontinent - tedy historické místo dávných ročníků Zlenic - neexistuje. Resp. je z něj po incidentu s mocným zlem naprosto vysátá zem, kde není již vůbec nic. Představ si prázdnotu a tu stotožněte s tímto "starým kontinentem". Ve hře můžeš najít drobnosti na toto místo odkazující, již však neexistuje. Pamětníků na tento kontinent žije již pramálo (drobné kontexty v článku o historii Brožova). Co se tvé hry týká, velice pravděpodobně jsi o starém kontinentu ani neslyšel(a). V ideálním případě se mu nijak nevěnuj, ani ho neřeš.

(Pokud se ti při hře naskytne možnost číst cokoliv, co se odvolává na zákonitosti starého kontinentu, události na něm proběhlé či popisuje jakýkoliv postup - např. popis rituálu - aplikovaný na půdě starého kontinentu, vnímej tyto informace pouze jako legendu. Na místě, kde se nacházíš, i příroda funguje jinak. Navíc - pokud na takový text narazíš, upozorni naň, prosím, někoho z organizátorů.)

Astrálové

Pokud se z nějakého důvodu rozhodneš pro hraní astrála, přečti si nejříve článek o astrálu. Potom se rozmysli, zda jej opravdu chceš hrát a zda není cesta náhodou přes nějakou rasu, a ať se rozhodneš pro kteroukoliv variantu, kontaktuj orgy. Kde? Tady: ZlenicePJ@email.cz nebo facebook. Být astrálem se v oblasti s takovou magickou aktivitou téměř nevyplatí.

Astrálové svůj původ neváží k fyzickému místu na Tornelionu. Pochází z nějaké ze sfér, a tedy je vesměs možné, že přišli přímo do Brožova. Na stranu druhou, jejich zjevení někde jinde na kontinentu by mohlo navodit mnoho dalších linek - zamysli se tedy, zda by nestálo za to i tak svůj původ s nějakým místem spojit.

 

(úvodní obrázek převzat z: http://www.medievalists.net/2014/02/oh-baby/)