Ranhojičství - doplňující pravidla

Tento text rozšiřuje a popisuje dovednost Ranhojičství.

 

Jak to probíhá:

Nejprve je nutné zraněného (nebo jeho přátele) vyzpovídat co původu zranění se týče. Čím byl zraněn, jak těžce, jestli to bylo doprovázeno nějakými speciálními okolnostmi, které by to mohly komplikovat (jed, infekce...) etc.

Při nemagické léčbě jsou nejprve aplikovány všechny patřičné postupy. Omývání, desinfekce, aplikace protijedů, šití atd. Nakonec je zranění ovázáno obvazem, do kterého jsou vloženy popisky s  popisem zranění a postupem léčby – kupříkladu, "l.z. sečné, jed, infekce; aplikován protijed, des. obklad z alchemilly." (ale můžete být i méně struční). Ošetřený pak může už dále jednat jako by nebyl zraněný.

Za hodinu si raněný může dojít k léčiteli nechat sejmout obvaz. Zranění, které nebylo vyčištěno a desinfikováno, má šanci na zanícení/nakažení. (Schovejte do každé ruky jiný objekt, jeden reprezentuje nakažení, druhý zanícení. Skryjte je za zády a dejte raněnému vybrat.) Pokud proběhlo vše bez komplikací, zranění je zcela vyléčeno a již není třeba dalšího převazování.  

Zanícení znamená, že končetina je vyřazena (nelze ji používat) a je nutné provést očištění a desinfekci, další převázání je nejdříve za půl hodiny.

Nákaza znamená, že raněný musí ležet a nemůže se sám pohybovat a vyžaduje nějaký prostředek k vyléčení nebo zemře (ztráta sponky) v rámci příští hodiny. Není-li žádný lék k dispozici a byla zraněna končetina může se léčitel rozhodnout zachránit pancienta amputací této končetiny (Ztráta končetiny).

Jaká jsou zranění a komplikace:

 

Závažnost zranění:

Lehká zranění - jsou způsobena některými kouzly, pastmi, efekty a platným zásahem zbraní do končetiny. Toto zranění nijak neomezuje hráče ale může přinést pozdější komplikace.

Vyřazující zranění - jsou způsobena některými kouzly, efekty a platným zásahem do již zraněné končetiny. Končetina s vyřazujícím zraněním je dále nepoužitelná až do vyléčení. Není možné se s ní bránit ani v ní cokoliv držet.

Těžká zranění - jsou způsobena některými kouzly, efekty, platným zásahem do trupu nebo udělením třetího lehkého zranění. Není-li řečeno jinak zraněný okamžitě upadá na až 10 minut do agónie a pak umírá (ztráta sponky).

Ztráta končetiny - není ani tak zraněním jako možným stavem. Může být způsobena špatným ošetřením, kouzlem nebo speciálním efektem. Pacient zde pak i při plném zotavení z ran není schopný trvale používat končetinu. Je možné odstranit pouze magicky nebo pomocí chirurgického zákroku.

Doražení - není zraněním ale stavem. Pokud se hráč rozhodne dorazit těžce zraněného soupeře, je přeskočena fáze agónie a nelze použít resuscitaci

 

Příčiny zranění a komplikace:

Sečná, tržná a bodná zranění - lehké, vyřazující nebo těžké zranění které bylo způsobeno šípy, zbraněmi s ostřím a nestvůrami a zvířaty útočícími drápy, zobáky, tesáky, rohy a podobně. Při ošetření bez použití desinfekce se zanítí. Skrze toto zranění mohou být do těla zaneseny také jedy.

Zlomeniny a zhmožděniny - lehká a vyřazující zranění, způsobené tupými zbraněmi (hole, kladiva, palcáty..), nestvůrami a zvířaty používajícími úder (golem, troll.. ), pastmi a efekty. V případě součtu tří lehkých zranění pak i těžké zranění. Skrze tato zranění nelze aplikovat jed (nelze tedy otrávit kladivo) a nedochází k infekci.

Vnitřní zranění - těžká zranění způsobená některými efekty, kouzly, výbušninami a platným zásahem do trupu tupou nebo palnou zbraní a nestvůrami a zvířaty používajícími úder (golem, býk..). Lze léčit pouze magií nebo chirurgickým zásahem (Ranhojičství III.).

Popálení a poleptání - lehká, vyřazující nebo těžká zranění způsobená některými efekty, pastmi, kouzly nebo kyselinami a jedy. Lehké a vyřazující zranění je léčitelné nemagickými prostředky, bez protiopatření dochází k infekci. Před léčením je nutné odstranit zbytky kyseliny nebo jedu (vymytí, protijed). Těžké zranění je léčitelné pouze magicky.

Otrava - není zraněním ale stavem. Při zásahu otrávenou zbraní či projektilem zůstává otrava a bez aplikace protijedu přidává k fázi hojení ještě fázi vyloučení jedu trvající 30 minut neříká-li jed jinak.

 

Vysvětlení termínů:

"v poli" - znamená na náhodném místě v lese, na ulici; tam kde raněný upadl. Obecně prostředí bez přípravy a nástrojů.

"v klidu" - znamená v připraveném táboře, vesničce, felčarově dílně, chrámu,.. hospodě. Obecně prostředí kde je klid, které je chráněno před počasím, je dostupná voda a potřebné nástroje. Tábor je možné postavit i tam kde padl raněný ale vyžaduje stan (může být vyroben i z pláště napnutého na klacccích).

 Resuscitace - pokud těžce raněný podlehl zranění chvíli před tím (do tří minut), než se k němu dostal ranhojič, pak se tento může pokusit jej oživit (nelze použít pokud byl hráč doražen). Tehdy schová léčitel malý objekt (minci, lahvičku..) do dlaně za zády a nechá raněného hádat kde je. Pokud uhodne resuscitace byla úspěšná a hráč se navrací do agónie a může být stabilizován.

Chirurgický zákrok - Umožní navrátit nově ztracenou ale nezničenou končetinu (Utrženo výbuchem, useknuto ale ne upáleno nebo sežráno), přišít novou (uříznutou cizí, musí být stejné rasy), vyjmout střepiny z palného zranění/exploze, vyléčit vnitřní zranění etc.

Amputace – léčitel se může rozhodnou uříznout zraněnou končetinu pokud došlo k "nakažení". Tehdy je pacent zachráněn ale aplikuje se "ztráta končetiny".

Zanícení – neumytá a nedesinfikovaná otevřená rána se může zanítit. Tehdy ji uživatel nemůže používat až do odstranění tohoto stavu.

Nakažení – Neumytá a nedesinfikovaná otevřená rána může být nakažena snětí. Tehdy je nutné odstranit nemoc (magicky) nebo amputovat (nelze v případě zranění trupu). Není-li nákaza vyřešena pacient do hodiny umírá.