Staré písmo a jeho čtení

Klíč k čtení starého písma vám prozrazovat nebudeme - konec konců, jsou tu tací, kteří na něj již přišli. Je třeba však uvést některá specifika, která se tohoto písma týkají. (Jedná se o písmo na obrázku níže.)

Pokud se vám podaří písmo vyluštit, neexistuje způsob, jak klíč předat dál. Písmo je chráněno - pro jednoduchost a pochopení řekněme KOUZLEM, které brání jednoduchému šíření klíče. Jedná se o jakousi duševní zkoušku, která zamezuje obcházení procesu luštění. Ani v případě, že postavu umučíte k smrti, vám nebude schopna vysvětlit způsob, kterým byste šifru/jazyk dokázali číst.

Staré písmo se navíc vymyká i všem dovednostem. Nesnažte se svou dovednost použít a pak od orgů žádat klíč k jazyku.

Jedinou cestou, jak se naučit písmo číst, je projít si procesem jeho luštění. 

Staré písmo

Proto - pokud zjistíš, že někdo umí písmo číst - věz, že ani seběvětším mučením či kouzlem ho nedonutíš ti předat tajemství starého jazyka. Překládat pro tebe může - ale naučit tě to nemůže.

(...nebo si najděte překladatele...)

 

Pokud se do luštění pustíš, neboj se svůj pokrok konzultovat s mistrem učennosti. Třeba tě v mrtvých bodech navede...

( Místa, kde potkat staré písmo, jsou tady, tady, tady a i tady. )