2018 - "Cizím písmem psáno."

Není tomu ani pět hodin, co do zvonice přiběhl vystrašený Guta. Hrál si s dalšími dětmi na v sutinách a v tom našli nějakou podivnou skulinu, která vedla do podzemní místnosti. Nikdo si jí až do dnes nevšiml, až malí neposední kluci při hře na průzkumníky. Uvnitř je čekal podivný úkaz - průhledná postava, která v rukách třímala téměř průhledný, zdánlivě prázdný list papíru. Po chvíli prý postava promluvila a vydala se směrem k městu. Když vylezla na podium, klekla a zmizela.

Místnost jsme spolu s rodiči dětí důkladně prošli, abychom našli příčinu toho všeho. Nenašli jsme nic než tři listy zvlhlého papíru. Vzal jsem je k sobě a nechal šetrně vyschnout. Ani mne nepřekvapilo, že nesly znaky, které nás poslední léta provázejí a snad nám odkrývají minulost místa, kde nyní žijeme. Listy, jak je mým zvykem, jsem přepsal a vytvořil několik kopií pro své studenty.

Sám již písmu matně rozumím - nedokáži však nijak předat jeho smysl - způsob, jak ho číst - dál. Je to zvláštní, člověk jako by četl intuitivně a spíš pocitově, než skutečně překládal. I mí studenti, ti nadanější, kteří jazyku snad začínají rozumět, tvrdí, že nedokáží popsat způsob, jak písmo číst.

Pro případné badatele přikládám k této zprávě i jednu kopii nalezených papírů.