Účast nezletilých na hře

Účast nezletilých na Zlenicích je podmíněna souhlasem zákonného zástupce. V rámci tohoto souhlasu přebírá rodič zodpovědnost za konání osoby mladší 18 let po dobu konání akce.

V ideálním případě předá zákonný zástupce dohled nad neplnoletou osobou Dozorující osobě, která spolu se "Souhlasem zákonného zástupce s účastí nezletilého dítěte na akci Zlenice 2019" předá při registraci i "Čestné prohlášení o převzetí odpovědnosti za svěřenou osobu na akci Zlenice 2019". Dozorující osoba musí být přítomna u registrace nezletilé osoby.

Děti, které nebudou hrát (nejsou pro to dostatečně staré či "vyzrálé"), musí být neustále u své dozorující osoby (ev. rodiče). Ani dítě, ani dozorující osoba v tuto chvíli nesmí vstupovat do hry (ve smyslu bojů, konfliktů, zlodějiny, pučů a podobně, hrát si "RP" samozřejmě mohou).

 

Všechny osoby mladší 18 let jsou povinny při registraci předložit "Souhlas zákonného zástupce", v lepším případě přijít za doprovodu dozorující osoby a s "Čestným prohlášením o převzetí odpovědnosti".

 

Odkazy:

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE - povinné!

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI