Městská garda

Garda má v Brožově dlouholetou historii. V dávných časech byla tvořena proslulými rytíři a bojovníky, postupně však ztrácela svou moc i věhlas. Až doteď. S rozvojem města bylo potřeba ochránit jeho zájmy, hranice a obyvatele celého kraje. Proto byl povolán do služby nový velitel, kapitán Westfall. Velký válečník a kapitán královské flotily ze Zlatého moře. Ten s sebou přivezl ty nejlepší  a nejoddanější bojovníky, a díky tomu nastolil nový řád. Nyní se garda opět může pyšnit odvahou, ctí a ryzím charakterem, stejně jako její kapitán i členové.

Kromě ochrany města před útoky zvenčí, se garda stará o pořádek a klid uvnitř Brožova. Dohlíží na obchod, jakožto na obchodníky samotné a stejně tak jejich zboží, které zde nabízejí, aby nedocházelo k nekalostem a podvodům.  Pro šejdíře tu zkrátka není místo. Také cvičí domobranu, aby v případě ohrožení města mohli její obyvatelé přispěchat na pomoc. Kapitán Westfall je někdy přísný, ale vždy spravedlivý a pořádek a řád považuje za svoje poslání. Je mezi svými muži respektován a oblíben u dvora i mezi běžnými občany města. 

Není tedy divu, že o tom stát se gardistou sní mnoho nadšených bojovníků z celého kraje. Zkoušky se mohou zdát tvrdé, ale kapitán Westfall nikdy neodmítne nikoho se srdcem na správném místě a odvážnou duší. Toho si cení víc než schopnost perfektně ovládat meč. A dobrých, upřímných a loajálních vojáků není nikdy dost.