Zlenická příručka

Základní pravidlo zdravého rozumu

Ve hře je spousta principů, pravidel i dovedností. Pokus se předcházet sporům tím, že se nad věcmi zamyslíš, než je provedeš - např. nevím, jestli je tenhle svícen ve hře, či nikoliv, a tak se podívám, jestli má herní efekt a označení. Pokud nemá, nechám jej ležet. Další příklad – nejdřív si ověřím, že postava v osm večer stále hraje, teprve potom ji okradu (otrávím apod.) I v řešení sporů se pokoušej jednat férově a řešit věci s ostatními hráči racionální domluvou. Hraj fér!

Obecná pravidla a zásady

Herní čas – není striktně definován. Teoreticky se dá říct, že se hraje non-stop, ale vždy záleží na domluvě dvou hráčů. 

Pohyb po herním území – pohybovat ve hře se můžeš kdekoliv po herním území. Pokud vyběhneš během boje z herního území, automaticky umíráš. Herní území je označeno fáborky/páskou – většinou se jedná o přírodní hranice (cesty, hustníky…).

Pohyb v lese (!) - v lese vždy dodržuj několik pravidel:

A dřevo? Z lesa můžeš do tábora nosit popadané větve, stromky a všechno ostatní ležící suché dřevo. Chceš-li si večer rozdělat oheň, rozhodně nekácej – les je plný spadaných větví i stromů. Hledej.

Varování: nedodržování pravidel pohybu v lese vede k okamžitému vykázání ze hry!

Alkohol – zákaz konzumace alkoholu osobám mladším 18 let, osoby starší 18 let alkohol konzumovat mohou, avšak pouze v rozumné míře – postavy podnapilé budou okamžitě vyloučeny ze hry.
Drogy – platí přísný zákaz konzumace drog. Porušení pravidla vede k okamžitému vykázání ze hry.

“Hra stop”/“Hra jedem” - heslo, které zastaví hru v případě ohrožení zdraví jiných či v případě neherně nebezpečných situací
“Rudá stop” - heslo použité pro zastavení hráči nepříjemné situace (v smyslu bolesti při mučení, obtěžování, citového napadání apod.)

HERNÍ PRINCIPY A PRAVIDLA

Zranění, agónie a smrt – na Zlenicích platí následující systém:

! Při návratu postavy do hry si postava nepamatuje posledních 30 minut hry života! To znamená, že pokud mě někdo náhodně zabije vprostřed davu, určitě nevím, kdo to byl. Pokud přijmu spontánní pozvání do stanu či sídla, určitě si nepamatuji, že jsem vůbec byl pozván. Teprve, když mě někdo dopoledne pozve na odpolední čaj a tam mě otráví, mám podezření, že se to mohlo stát tam. Apelujeme tímto na čest hráčů – buďte fér a odehrajte si předsmrtné okno.

Jak utržím zranění? Zbraní, kouzlem, lektvarem, pastí, herním mechanismem, v průběhu rituálu, jedem apod. Daný předmět (nebo kouzlo nebo lektvar) musí mít uvedenou závažnost zranění, příp. další efekty.

ŠERPY (NEU!!)

Novinkou jsou šerpy. Ve hře jsou 3 barvy šerp:

Ruka na hlavě symbolizuje neviditelnost. Tvá postava o takové postavě s nejvyšší pravděpodobností neví..

HERNÍ PŘEDMĚTY A MINCE

Herní předměty jsou vždy označeny razítkem zlenic a nebo orgovským razítkem. Pokud předmět není takto označen (či pergamen),  organizátoři neručí za jeho pravost a předmět s nejvyšší pravděpodobností není herní. (Zejména u šifer či svitků.)

Mince: Převod mezi mincemi je vždy 4 malé = 1 větší. Pořadí od nejhorších je fufník (malé měděné kolečko), stříbrňák, měďák a zlaťák.
Tedy: 1 Zlatý = 4 Měděné = 16 Stříbrných = 64 Fufníků (4 Fufy = 1 Stříbrný)

EFEKTY A KLÍČOVÁ SLOVA (hesla)

Magická klíčová slova - hesla použitá pro oznámení efeketu kouzla.

Nemagická

Magie prochází zbrojí

Doplňující pravidla a vyvracení mýtů:

Bylinky, Zvířata - pokud nemáš dovednost bylinkaření, nemůžeš sbírat v lese byliny. Totéž platí pro zvířata - bez dovednosti nemůžeš lovit.

Má org vždycky pravdu? - ano, pokud nehraje nějakou cizí postavu. Ve hře se budou pohybovat i organizátoři v herních rolích. Tací ti lhát mohou. Jednoduše? Stříbrná a zlatá šerpa = vždy pravda. Org bez šerpy nemusí mluvit pravdu.

Obálky - které barvy neumím využít, neřeším! - obecně platí - “Pokud vidím plastovou obálku s bílým papírem, mohu s ní intereagovat.” Barevně odlišené obálky ve hře reprezentují vždy něco jiného - např. žluté obálky náleží astrálu, zelené druidům. Pokud nemás od některého z mistrů (či jiných CP) instrukce, jak s danými zacházet, nevšímej si jich!

Město nevedou orgové! - celé město je - vyjma kontrolních mechanismů - vedeno hráči a je možné je sesadit a město převzít.

Garda nejsou orgové! - pokud ti gardista něco nakáže, zakáže a nebo tě do něčeho nutí, věz, že je stejně postavenou postavou jako ty. Jak s jeho rozkazy naložíš, je na tobě.

Politika je pro všechny! - ve hře je způsob, jak kontaktovat okolní státy, pokoušet se o jejich přízeň či dokonce se stát jejich prodlouženou paží v Brožově a konat slávu v jejich jméně. Není to výběrová záležitost a můžeš se zapojit i ty. Stačí najít Toma a nebo se stavit ve zvonici pro info.

Nezakopávej předměty! Neschovávej je. Ve hře je systém, který ti umožní zakopat nějaký předmět tak, aby jej někdo šťastlivý zas mohl najít. A nebo alespoň my na konci hry. Je zapovězeno schovávat předměty v lese “jen tak”.

Zamysli se nad sebou! Tedy nad svou postavou! Nečekej, že tě budou organizátoři celou herní dobu bavit! To není uplně smyslem hry. Zamysli se nad tím, co by tvá postava v prodlevách dělala, a dělej to. Tvá postava by navíc měla mít svůj CÍL - jiný než nahromadit nejvíc majetku a nebo “vyexpit archetyp”. Buď kreativní.

Hraní samotné je něčím, na čem by každý svět měl stát. Snaž se proto nevypadávat z role. Vše, co říkáš ve hře postavám, by ve skutečnosti měla znát jen tvá postava (nikoliv ty jako hráč). Vyhni se během hry prosím politickým i jiným satyrám ze skutečnosti, netahej nám na Zlenice ani hlášky oblíbených jůtůberů. Když už máš potřebu takové věci dělat - čiň to mezi svými kamarády a nevytrhávej ostatní z děje. Jsou tací, kdo hrát chtějí, a jedna nejapná hláška o tom, že “bys tu teď chtěl mít king-tigera a ty elfy rozjet”, dokáže napáchat moc škody. Hraj si! 

 

Příruční pravidla dostaneš na místě. Kdybys však z jakéhokoliv důvodu (učení se efektů z hlavy v tramvaji, tunelu a bez signálu?) chtěl příručku tisknout, zde je učesaná verze.