Magie, sesílání, efekty (!!)

Tučně vyznačené složky kouzla musí znát každý hráč, nehledě na to, jestli sám kouzlí, nebo ne. Nyní postupně ke všem bodům.

 

Každé kouzlo ve hře se skládá z vícero složek:

Způsoby přenosu kouzla

Ve hře se nyní mohou objevit kouzla s různým vodičem - přenašečem efektu ze zdroje (od mága či ze svitku) k cíli. Základní typy přenosu jsou:

 

Poznámka k přenosu zbraní či holí: Mágovské hole samy o sobě fyzické zranění nedávají, užívají se v boji pouze jako vodič magických efektů. Tyto hole musí být pro tento účel měkčené stejně jako zbraně a musí být schválené na registraci.

Poznámka k plošnění: Je i pár vzácných příkladů kdy je sesláno kouzlo plošně bez použití zrn. V tomto případě sesilatel kouzla oznámí plošné seslání efektu v rozsahu 10 kroků od něj (“plošná past na všechny do 10 kroků ode mně”).

 

Přerušení sesílání kouzla

Pokud je postava během sesílání kouzla zraněna (utrží lehké nebo těžké zranění), je sesílání jejího kouzla přerušeno a postava musí začít od začátku, ale o magenergii tímto nepřijde.

 

Efekty kouzel

V současném systému magie jsou efekty bojových kouzel omezeny na několik funkčních efektů, kterým jsou přiřazena tzv. Klíčová slova. Klíčová slova jsou základním stavebním kamenem nového systému a je třeba, aby je každá postava (tj. každý hráč) ovládala!

Mimo bojové efekty mohou existovat i kouzla náročnější na vysvětlení, ale ta budou sesílána výhradně mimo boj (nebo na samotného sesilatele), kdy bude možnost cíli důkladně vysvětlit efekt.

 

Magické bojové efekty (magická klíčová slova)

Tato stať je nejdůležitější z celého článku - klíčová slova a jejich efekt.

 

Doplnění: Efekt "Kletba" byl zrušen. Efekt "Omráčení" byl v magických klíčových slovech nahrazen efektem “Spánek”.

Výše vypsané efekty jsou univerzální magická klíčová slova (keywordy). Existují i nemagická klíčová slova (průraz, podřezání), ale o těch se dočtete více ve zlenické příručce nebo u konkrétních povolání.

 

Odolnost proti bojovým efektům

V ročníku 2018 se daly jednotlivé efekty rozebírat. Pro příklad “Mráz” šel rozdělit na “Lehké” a “Past” (někdo tak zůstal v pasti, ale nemusel být zraněn a naopak). Od roku 2019 toto uplatnit nejde a každý bojový efekt se bere jako celek. Viz bude-li hráč s odolností proti efektu “Lehké” zasažen efektem “Vlna” dostane 1 LZ a padne na zem protože imunita na “Lehké” mu nijak nepomůže.

 

Pojem boj

Ve hře se mnoho schopností odkazuje na boj ("do konce boje" apod.). Meze boje lze poměrně snadno stanovit intuitivně - následující definice popisuje a vymezuje herně boj:

Pro každou postavu začíná boj první bojovou aktivitou, která je vyvolaná postavou a nebo okolím proti postavě. (Za zahájení boje se považuje i blížící se běžící nepřítel s napřaženou zbraní.) Boj končí v momentě, kdy šarvátka/bitva, do které byla postava zapletena, skončí a nebo se hráč vzdálí tak daleko, že nemá možnost vidět ani slyšet žádné projevy bojů, do kterých se zapojil. To znamená, že pokud chvíli bojujete v šarvátce s bandity, pak na chvíli odejdete sedět ke stromu a hned se vrátíte, jste stále v jednom boji (a dovednosti jako např. Odolnost se počítají dále stejně, neresetují se).