Tvorba, vývoj a ztvárnění postavy

Každou postavu si tvoří sám hráč buď před hrou, nebo v jejím průběhu - např. Po smrti té předchozí. Na registraci pak obdrží její glejt, tím postava vstupuje do hry. Postavy bez glejtu neexistují a nebudou tolerovány.

Nová postava

Pokud hráč nemá přenesenou postavu z minulého ročníku hry, nebo je během hry jeho současná postava zcela zabita (tzn., přijde o všechny sponky), vytvoří si v registraci postavu novou a dostane nový herní glejt (jakási fantasy občanka, kterou musí mít hráč vždy u sebe).

Součástí registrace je i schvalování kostýmů, zbraní a zbrojí, stejně jako fasování herních předmětů a peněz.

Nová postava je dospělý obyvatel. Má obvykle 2 životy, nemá žádné dovednosti a smí bojovat pouze lehkými zbraněmi na blízko a lehkými vrhacími zbraněmi.
V případě, že se jedná o novou postavu vytvořenou po smrti té předchozí, je nová postava jinou bytostí, obvykle tedy neví nic o smrti ani životě hráčovy postavy předešlé (dědičná práva a informace je možné získat v herním světě).

Tvorba postavy se skládá ze dvou rovnocenně důležitých částí:

Jak přistoupit k tvorbě postavy

Při tvorbě postavy je třeba si zodpovědět množství otázek. Ty následující jsou alespoň stručným návodem:

Jakou postavu chci hrát?

Bude to člověk, elf, trpaslík, nebo jiná exotičtější rasa, či bytost? Zajímá se spíš o boj, magii, řemeslo, nebo je zvěstovatelem nějaké víry? Toto rozhodnutí ovlivní celý další vývoj postavy a je jeho základním kamenem.

Jaký je charakter postavy?

Je postava vzteklá, zvědavá, chytrá nebo hloupá? Je pobožná? Je štědrá, nebo lakomá? Udělá i špinavou práci, pokud za to dostane zaplaceno? Zradí své přátele, nebo je věrná až za hrob?

Jaké jsou cíle postavy?

Chce se stát největším šermířem v kraji? Najít si teplé místečko písaře a věnovat se studiu starých svitků? Usiluje o šlechtický titul? Touží nalézt poklad a zbohatnout? Pátrá po starých tajemstvích?

Co postava umí, nebo se chce naučit?

Dovednosti, které vaše postava může ovládat, naleznete v sekci s pravidly pro konkrétní povolání.

Jaká je historie postavy?

Kde se postava naučila to, co umí, a proč? Historie odůvodňuje vše, co bylo napsáno výše. Postava může například mít strach z výšek, protože kdysi odněkud spadla, nebo se věnuje alchymii, protože má strach z vlastní smrti, a chce nalézt elixír věčného života. Možnosti jsou téměř nevyčerpatelné a vše závisí jen na vaší fantasii. KAŽDÁ POSTAVA VŠAK MUSÍ POCHÁZET Z KONTINENTU - Z TORNELIONU. Více o tom, jak se postavit k původu, se dočteš tady.

Zlaté pravidlo tvoření postavy

Pokud si vymyslíte nějakou specialitu, kterou zdánlivě nemohou organizátoři povolit, nezdráhejte se organizátorům s dostatečným předstihem ozvat! Celý org. Team se s vámi bude snažit najít způsob, jak tuhle specialitu dostat do hry. Kreativitu oceníme - opravdu! (Facebook / email: ZlenicePJ@email.cz)

Přenášení postav z minulých ročníků

Pokud jste se zúčastnili minulého ročníku Zlenic, nebo máte dokonce schovaný glejt z nějakého staršího ročníku, je možné pokračovat v hraní této postavy i v současném roce.

Při registraci jednoduše nahlásíte své jméno, nebo jméno vaší postavy a bude vám přidělen glejt se zapsanými dovednostmi. Současně, pokud jste si uložili nějaký majetek, bude vám poskytnut do další hry.

Organizátoři si vymezují právo nezapsat některé dovednosti nebo nepřidělit některé předměty, které si hráč nechal zapsat. Důvodem není snaha o oslabení vaší postavy do další hry, ale spíše kompatibilita s některými novými, nebo pozměněnými pravidly, popřípadě prostý fakt, že některé předměty nebudou v letošní hře vůbec využity. 

Pokud byste se chtěli informovat o své postavě, napište nám dotaz na Facebook či email (ZlenicePJ@email.cz) a některý z organizátorů se vás ujme a podá vám potřebné informace. Některé předměty (jako např. bylinky, některé suroviny či lektvary) se z praktických důvodů nepřenáší.ejí, zde je jejich seznam:

Schopnosti postavy

Postava může ve hře používat především přirozené, tedy skutečné běžné schopnosti hráče, ovšem s následujícími výjimkami:

Použití herních schopností postavy (všechny nadpřirozené a některé skutečné) probíhá vždy v souladu s pravidly popsaným postupem, který se hráč naučí při získávání dané dovednosti. Účinky jsou pak také dány pravidly (v závislosti na úspěchu, či neúspěchu provedení).

Herní schopnosti je možné získávat především jako dovednosti, a to obvykle učením u mistra dané dovednosti (výjimečně i jinak – při tvorbě nové postavy, kouzlem, zasvěcením atp.).

U většiny herních schopností je možné jejich zvládnutí ve hře vylepšovat (učením).

U herních dovedností jsou obvykle určeny stupně zvládnutí. Pokud postava danou dovednost vůbec neovládá, nesmí danou činnost vykonávat. Výjimkou jsou dovednosti, kde je popsán nultý stupeň (0.). (pozn.: Uvádíme pro úplnost. Historicky takové dovednosti existovaly a je možné, že znovu budou.)

Povolání, archetyp, dovednost

Povolání

Povolání vaší postavy informuje o tom, jakou cestou se vaše postava vydala. Každé povolání má svého mistra (organizátorská herní postava), který učí dovednosti, spadající pod jeho pravomoci.

Základní povolání jsou:

Při registraci na stránkách hry budete vyzváni, abyste si vybrali jedno z povolání. Je to především pro to, že některá povolání (především mág, nebo kněz), vyžadují od hráčů určitou přípravu ještě před hrou. Díky tomu, že povolání uvedete, vás budeme moci spojit přímo s Mistrem daného povolání, který vám poté může poskytnout přesnější informace nebo vás připravit na některé herní situace.

Archetyp

Archetypy jsou de facto konkrétní cesty, kterými se můžete v rámci svého povolání ubírat, či specializovat. Archetypy kombinují konkrétní dovednosti, které většinou směřují k jednomu cíli. Konkrétní seznamy archetypů naleznete v pravidlech, u každého povolání zvlášť.

Postava smí dosáhnout nejvyššího (IV.) stupně pouze jednou! Jakmile se postava začne učit dovednosti IV. archetypu, nemůže se učit dovednosti spadající do jakéhokoliv jiného IV. stupně.

Povolání a archetyp určují zaměření a herní využitelnost vaší postavy, ve hře je však možné učit se jednotlivé dovednosti napříč všemi povoláními a vytvořit si tak svou postavu naprosto jedinečnou.

Dovednosti

Jsou to právě herní dovednosti, které odlišují vaši herní postavu od vás, od hráče. Je to schopnost kouzlit, vykrádat kapsy, či míchat magické lektvary. Každé povolání obsahuje souhrn konkrétních dovedností, které učí mistr povolání.

Stejně jako celá hra, vyžadují i dovednosti dobrý roleplaying . Pokuste se vždy realisticky odehrát použití dovednosti (v mezích bezpečnosti)! Nejen proto, že organizátoři coby CP a hráči veteráni mohou bez náležitého roleplayingu použití dovednosti ignorovat, ale hlavně pro požitek z hraní. Nemusíme snad dodávat, že obcházení pravidel, či podvádění kazí hru neřestníkovi i ostatním.

Míru zvládnutí dovednosti (a s tím související rozsah schopností) udává stupeň dovednosti. Většina dovedností má 3 stupně, vyjadřující narůstající zvládnutí herní schopnosti, případně též stupeň „0“.

Lepšího zvládnutí většiny dovedností lze dosáhnout učením u mistra, po splnění jeho podmínek a úkolů.

Popis dovedností je kumulativní, vyšší stupeň vždy zahrnuje schopnosti stupně předchozího.

Použití dovednosti se naznačí gestem (správně a úplně) a ohlásí heslem (nahlas – musí slyšet alespoň terč). Pokud gesto, nebo heslo nejsou uvedeny, sdělí se užití dovednosti slovy („používám dovednost tu a tu…“). Gesto, nebo heslo může zahrnovat předpoklad úspěchu (např. hlasité počítání).

Účinek nastává pouze po naplnění všech podmínek (gesto vč. předpokladu, heslo, nutná doba trvání). Není-li kterékoliv splněno, nastává neúspěch (dovednost neúčinkuje), pokus se však započítává. Pokud není neúspěch popsán, nestane se nic. Účinek (při úspěchu i neúspěchu) je třeba terči sdělit herně, nebo neherně při nejbližší vhodné příležitosti (není nutné jen u obecně známých dovedností).

Společenské role

Ve městě existují určité pozice o které se můžete jako hráči ucházet. Výběrčí daní, Soudce, Kapitán Městské Stráže a mnohé další role jsou obsazeny hráči, jako jste vy. 

 

Ztvárnění postavy (!)

Každá postava vykonává přesně to, co hráč (až na výjimky jako cesta do neherního stanu a podobně). Hráč by navíc měl co nejvíce oddělovat herní informace od neherních.

Úkolem hráče je především roleplaying - Hraní charakteru. Jaké cíle a úkoly stanoví své postavě je (v rámci pravidel) na jeho libovůli, osobnost postavy by však měla být konzistentní (rozvoj osobnosti je v pořádku, ale doktor který přísahal před bohy že neublíží by neměl podříznout pacienta jen proto, že “zapomněl” zaplatit).

Hlavní součástí fyzického ztvárnění postavy je její kostým. Kostým by se však neměl omezit pouze na ošacení, ale pozornost by měla být věnována i držení těla, mluvě, líčení, zbraním, nástrojům a třeba i tomu, kde postava bydlí. S jakýmikoli dotazy ohledně kostýmu neváhejte kontaktovat organizátory, ochotně vám poradí a pomohou.

Po celou dobu hry (od úvodního divadla, do ukončení hry organizátory) platí kostýmová povinnost!

Dobré kostýmy: Dobré a lepší kostýmy budou po zásluze odměněny při registraci. Dobrý kostým neobsahuje žádné viditelné součásti moderního oblečení a vkusně dokresluje hráčem představovanou roli.

Tolerovatelné minimum: Tolerovaný kostým může obsahovat součásti moderního oblečení, které však musí být co nejvíce zakryté. Tradiční problém představuje obuv, která musí být překrytá návleky z kůže, kožešiny či látky takovým způsobem, aby nerušila. Tolerovatelné jsou z moderní obuvi pouze kožené sandály, kožené holinky (jezdecké) apod.

Pro vytvoření prvního kostýmu, který splňuje alespoň požadavky tolerovatelného minima, volte raději jednodušší varianty, nenáročné na materiál a zkušenosti s výrobou (volné tuniky, košile). Velmi doporučujeme používat přírodní materiály ( len, vlna, kůže), které v horkém i chladném počasí nabízejí poměrně značný komfort (na rozdíl od „umělotiny“), vypadají autentičtěji a více vydrží. Pokud si nejste jistí, zdali splňujete tolerovatelné minimum, kontaktujte organizátory.

Co není kostým a nesmí být vidět

Moderní oblečení nijak nezakryté (nepomůže ani roztrhání a obarvení), nápisy, loga výrobců, moderní vzory (včetně oblíbených maskovacích) atp. Další zlo představuje moderní nezakrytá obuv (obzvláště ta mající křiklavé barvy).

V současné době, kdy je možné na internetu nalézt nepřeberné množství návodů na výrobu kostýmů, jejich fotografií a i velké množství zkušených účastníků fantasy/historických akcí, kteří s výrobou rádi poradí, nebo pomohou, považujeme absenci kostýmu za prohřešek, kvůli kterému nebudete vpuštěni do hry. Máte-li problémy s vytvořením vašeho kostýmu, organizátoři vám rádi pomohou, v omezeném množství i kostýmy po předchozí dohodě zapůjčí.