Boj, souboj, zbraně, zbroje...

Pravidla boje jsou založena na Sjednocených bojových pravidlech ASF (SBP).

Herní boj (boj) jse součástí hraní postavy (roleplayingu), měl by tedy být odehrán efektně, ale zároveň vždy zůstat v hranicích zábavy, přestože při něm jde o vítězství. Základním principem je, že platný zásah do zásahové plochy způsobí zranění. Bojovat podle těchto pravidel je možno jen organizátory konkrétní hry schválenými a označenými maketami zbraní, se štíty a ve zbrojích.

Platný zásah (zásah) je zřejmý, nebolestivý úder, při němž dojde ke kontaktu útočné části zbraně se zásahovou plochou na těle zasaženého, pokud mu předcházel odpovídající nápřah.

Zásahové plochy jsou:

Zakázané plochy:

Co je dál zakázáno:

Platnost zásahu posuzuje v konečné instanci zasažený, nebo organizátor. Zásah vlastní zbraní je platný (např. u řemdihu). Zásah obouruční zbraní je platný, jen je-li držena oběma rukama.

Noční souboj

Pro boj za šera a tmy (vyhlašují a odvolávají organizátoři) je povoleno používat pouze zbraně do max. délky 60cm, které splňují kritéria pro vrhací dýky. Sekyry a kladiva (ve verzi pro noční boj) se při boji nablízko považují za těžké zbraně (například ve vztahu ke zbrojím). 

Životaschopnost

Každá postava má určitý počet životů, symbolizovány sponkami. Obvyklý počet životů nově vytvořené postavy jsou 2. 

Zvýšit počet životů (nebo znovu nabýt ztracené životy/sponky) lze pouze herně následujícími způsoby:

Nikdy nemůže postava mít více než 4 sponky!

Zranění a smrt:

Zranění postavy se odehrává (RP), reakce hráče by měla vždy co nejvěrněji odpovídat povaze a míře utrženého zranění. Pokud postava přijde o život, 5 minut hraje mrtvolu a jako s mrtvolou s ní může být nakládáno. Poté se s gestem „nejsem tady“ přesune do Podsvětí. Zde odevzdá sponku (pokud nebyla postavě sebrána v rámci soupeřovy schopnosti) a postupuje podle instrukcí odpovědné osoby v Podsvětí (Samantha Serpentes).

Pokud po splnění úkolu v Podsvětí zbývá postavě ještě nějaký život (sponka), vrací se zpět do hry jako ta stejná postava. Pokud již žádnou sponku nemá, odevzdá hráč v Podsvětí veškeré herní předměty a glejt a vytvoří si postavu novou.

Zranění v herním souboji:

Platnost zásahu v souboji posuzuje zasažený (nebo organizátor), případně nahlas oznámí důvod, proč zásah neúčinkoval (zbroj, konkrétní herní schopnost).

Pro jednodušší posouzení účinků zranění v boji platí pravidlo o síle zásahu:

Těžce zraněnou postavu je možné dorazit, a ukončit tím její trápení. Doražená postava, nebo postava, které nebylo během 10-ti minut krvácení poskytnuta pomoc (stabilizace, či vyléčení) je na místě mrtvá, tj. hraje 5 minut mrtvolu a poté se přesouvá na hřbitov.

Zranění odpovídající vícenásobku těžkého zranění znamená okamžitou ztrátu života.

Některé herní schopnosti tato pravidla upravují (např. zvyšují odolnost vůči zranění - Odolnost).

Postavě nelze najednou odebrat více životů, než právě jeden, pokud to není vyloženě uvedeno (např. v účinku nějaké herní schopnosti).

Zbraně

Rozměrem zbraně (štítu) se vždy rozumí největší naměřitelný rozměr. Všechny zbraně, šípy i jejich jednotlivé části musí být bez ostrých hran a výstupků, a především útočné části zbraní musejí být vyrobeny převážně z měkkých, pružných materiálů (molitan, mikroporézní pryž...), popřípadě ze dřeva.

Je zakázáno dále používat poškozenou zbraň (naprasklou, atp.).

Zbraně pro boj zblízka musí mít váhu odpovídající svému rozměru. Hlavice seker a kladiv a závaží řemdihu mohou být vyrobeny pouze z měkce pružného materiálu, nesmí být jakkoliv vyztuženy a při dopadu musí pružit. Hroty musí být celé vyrobeny jen z lehkého pružného materiálu.

Zbraně vrhací musí být celé vyrobeny pouze z lehkého pružného materiálu a nesmí obsahovat závaží.

Zbraně střelné - nesmí být použita kovová tětiva. Šípy musí mít na špici kvalitně připevněnou kouli z měkce pružného materiálu o minimálním průměru 6cm, přišemž 3cm musí být min. tloušťka mezi týblem a terčem při dopadu.

Kombinace zbraní pro boj zblízka jsou pouze:

Štíty

Ke krytí útoků je společně se zbraní možno využívat pořadateli schválený a označený štít. Hrana štítu musí být změkčena obalením, celkové provedení štítu musí být funkční, odpovídající váhy, a nesmí být nebezpečné pro okolí (žádné tříštivé materiály, hroty, výstupky). Štíty rozlišujeme ve čtyřech velikostech:

Zbroje

Ve hře je povoleno nosit a používat pouze bezpečné (bez ostrých hran výstupků, netříštivý materiál), reálně vyrobené zbroje a jejich imitace (náhražková zbroj např. z koberce), schválené a označené organizátory před začátkem akce. Neschválené a neoznačené zbroje je zakázáno nosit na těle. Každá jednotlivá funkční součást zbroje kryje zásahy (tj. činí neplatnými) určitého typu zbraně do míst, které reálně pokrývá:

 

Typ zbroje

Kryje zbraně

Náhražková zbroj

L. vrhací, L. střelné

Kožená zbroj, Prošívanice

S. vrzhací, L. střelné, L. nablízko

Kroužková zbroj, Šupinová zbroj

T. vrhací, S. střelné, S. typu meč

Plátová zbroj

T. vrhací, T. střelné, S. a obouruční meč

L. = lehké zbraně, S. =střední zbraně, T. = těžké zbraně (dle SBP ASF)

 

Tato tabulka může být modifikována jednotlivými herními dovednostmi a kouzly. Navíc, pokud je provedení a vzhled zbroje opravdu kvalitní, může mít zbroj kvalitu o třídu vyšší a naopak.

Např.: Pokud bude mít hráč velice kvalitně provedenou koženou zbroj, s pěknými vzory a detaily, bude její kvalita odpovídat zbroji kroužkové. Naopak pokud přijde hráč s potrhanou kroužkovou zbrojí, s moc velkým průměrem kroužků nevalné drátové kvality, bude kvalita o třídu nižší, možná bude dokonce posouzena jako zbroj náhražková.

Pokud dojde účinkem nějaké herní schopnosti k poškození, či zničení zbroje, je vždy poškozena/zničena pouze ta konkrétní část zbroje, do které byl útok veden.

Např.: při útoku vedeném na předloktí je zničen pouze nátepník, nikoli zbroj celé ruky. Při útoku vedeném do zad je zničen pouze zadní plát, nikoli přední kyrys atd.

 

Zbraň

Rozměr (cm)

Útočná část

Poznámka

Zbraně pro boj zblízka

Lehké (L.)

Dýka

max. 40

Čepel

 

Tesák

max. 60

Čepel

Jílec min. 12cm

Střední (S.)

Meč

max. 100

Čepel

Jílec min. 15cm

Meč bastard

max. 125

Čepel

Jílec min. 20cm

Sekera, kladivo

max. 90

Hlavice

 

Řemdih

max. 70

Závaží

Provaz se závážím max. 30cm.

Píka dvojruční

180-200

Špice

Hlavice s poloměrem min. 8cm, pouze bodná.

Těžké (T.)

Meč dvojruční

max. 140

Čepel

Jílec min. 25cm

Sekera, kladivo dvojruční

max. 120

Hlavice

Min. 1/3 topora u hlavice musí být změkčená.

Řemdih dvojruční

max. 110

Závaží

Provaz se závážím max. 30cm.

Halapartna dvojruční

180-200

Hlavice

Min. 1/3 topora u hlavice musí být změkčená.

Zbraně vrhací

Lehké (L.)

Kámen

D ~ 6-12

Celá

 

Hvězdice

max. 15

Celá

 

Střední (S.)

Dýka, sekera

max. 30

Celá

 

Těžké (T.)

Vrhací kopí

60-80

   

Zbraně střelné

Střední (S.)

Luk

-

Šíp-špice

Max. nátah 15kg, sám o sobě nezraňuje.

Těžké (T.)

Kuše

-

Šíp-špice

Max. nátah 15kg, sám o sobě nezraňuje.

Palné zbraně

Palné braně podléhají speciálním omezením. Nejedná se o běžné vybavení a je tak nutné jej herně získat (Nechat vyrobit). Existují hráči, kteří již tyto zbraně mají a kteří je umí vyrábět. Pokud se s nimi nebudete schopni dohodnout, pak je možné se pustit do vlastního výzkumu (cCož ovšem vyžaduje nemalé množství prostředků a času). Stejně tak Střelný prach samotný je vynálezem skupiny alchymistů, kteří si jeho tajemství prozatím nechávají pro sebe.

Krátké zbraně (pistole) vyžadují pro střelbu střelný prach (1 dávka).

Dlouhé zbraně (tzv. Loktarky) vyžadují pro střelbu střelný prach (2 dávky).