Vybrané herní principy

Herní schopnosti a principy (jejich účinky) jsou podrobně popsány v příslušných pravidlech. Každý hráč by se měl dobře zpaměti orientovat ve vlastních herních schopnostech, jejich popis by měl mít vždy při sobě a na požádání ho předložit terči (ve chvíli, kdy to nenaruší hru).

Každému hráči doporučujeme vybavit se nějakým stylovým zápisníkem, nebo deníkem, kam si může zaznamenávat jak své herní dovednosti a jejich pravidla a postupy, tak třeba i důležité herní informace, questy atd.

U všech herních schopností (předmětů, principů) si vždy můžeš nechat ukázat jejich popis (nejlépe na nosiči) a zkontrolovat, zda jsou používány správně (a to jakmile nastane vhodná příležitost). Během tohoto řešení účinků jakékoliv herní schopnosti (vysvětlování, dohady) jsou všichni zúčastnění mimo hru – ostatní by měli buď podle možností vyčkat, nebo nereagovat.

 

Pojem boj

Ve hře se mnoho schopností odkazuje na boj ("do konce boje" apod.). Meze boje lze poměrně snadno stanovit intuitivně - následující definice popisuje a vymezuje herně boj:

Pro každou postavu začíná boj první bojovou aktivitou, která je vyvolaná postavou a nebo okolím proti postavě. (Za zahájení boje se považuje i blížící se běžící nepřítel s napřaženou zbraní.) Boj končí v momentě, kdy šarvátka/bitva, do které byla postava zapletena, skončí a nebo se hráč vzdálí tak daleko, že nemá možnost vidět ani slyšet žádné projevy bojů, do kterých se zapojil. To znamená, že pokud chvíli bojujete v šarvátce s bandity, pak na chvíli odejdete sedět ke stromu a hned se vrátíte, jste stále v jednom boji (a dovednosti jako např. Odolnost se počítají dále stejně, neresetují se).

Kewordy:

Každý by měl též zpaměti znát nejpoužívanější herní schopnosti (principy) a jejich účinky. Zde popsaná gesta je zakázáno užívat jindy ve hře!

 

Pro úplnost uvádíme i klíčová slova, která se vyskytují v magii i mimo ni a která by měl každý znát:

 

Doplnění: Efekt "Kletba" byl zrušen. Efekt "Omráčení" byl v magických klíčových slovech nahrazen efektem “Spánek”.

Výše vypsané efekty jsou univerzální magická klíčová slova (keywordy). Existují i nemagická klíčová slova (průraz, podřezání), ale o těch se dočtete více ve zlenické příručce nebo u konkrétních povolání.

 *ve hře se vyskytují i objekty nazvané "pasti". Jedná se o produkty dovednosti Pasti.