Ovládnutí živlu

Zahrnuje vědomosti a schopnosti vycházející z pochopení jednoho konkrétního živlu. Živel umožňuje čarodějovi se naučit specializovaná živlová kouzla a dává mu různé výhody. Říká se dokonce, že jakmile se mág spojí s některým ze živlů, navždy ho to trochu psychicky pozmění. Mág může takto ovládat pouze jeden živel v jeden čas. V literatuře se mluví o možnostech, jak rozvázat spojení se svým živlem a spojit se s novým, ale tato procedura je velmi náročná a čaroděj za ní bude muset zaplatit určitou cenu.

Nauka Brožovské školy tradičně hovoří o schématu 5 živlů – oheň, voda, země, vzduch a smrt. Další informace o živlových kouzlech budou zaslány registrovaným.