Druhý dech

Jednou za hru může Berserk po 10 sekundách v agónii (bolavé) vstát a bojovat dál. Dočasně si vyléčí všechna zranění. Efekty, které fungují „jednou za boj“ (jako Odolnost) se však neresetují a počítají se dál. V boji se řídí klasickými pravidly a zranění počítá jako obvykle (3LZ = 1TZ = agónie). Po skončení boje upadá berserk (nehledě na jeho stav a počet zranění) do agónie.