Padělání

Zahrnuje padělání dokumentů, tvorbu kopií či podvrhů. Při tvorbě kopie je samozřejmostí držení, nebo dobrá znalost originálu. Vytvářet kopie či padělky může každý, avšak dovednost Padělání umožňuje přístup do dílny, tzn. přístup k různým pomůckám a nástrojům. Bližší informace a rady dodá mistr.

Podmínka: Učenost - dovednost padělání nesmí být na vyšším stupni, než Učenost. Umožňuje přístup do dílny pro tvorbu:

1: Běžných písemností - přístup k druhům papíru.

2: Osobních písemností - podpisy, osobní znaky.

3: Důležitých dokumentů - padělání razítek, pečetí.