Magie

Schopnost ohýbat jemnohmotná vlákna reality a přetvářet je dle své vůle. Čarovat je možno pouze mistrem schválená kouzla z uznané literatury a podle pravidel čarování (viz. počátek pravidel). Každé kouzlo je nutno se naučit zvlášť. Z organizačních důvodů tento rok nelze vytvářet vlastní kouzla, pouze se je učit z grimoárů umístěných ve hradu. Seznam kouzel bude zaslán registrovaným k nahlédnutí. Příští rok bude možné zasílat v dostatečném předstihu před hrou vlastní návrhy kouzel, které následně mistr bude moci před hrou schválit a umístit do grimoárů. Schvalování kouzel na místě neproběhne.

Čím vyšší a čestnější je titul mága, tím mocnější kouzla je mu dovoleno se naučit. K naučení kouzla nestačí si jej přečíst v grimoáru – je potřeba předvést mistrovi, že dotyčný kouzlo chápe a splňuje prerekvizity k jeho naučení.