Mysticismus

Mysticismus je dovednost vyjadřující kněžskou schopnost kouzlení. (viz Kouzlení)

1: Postava může praktikovat kouzla 1. úrovně.

2: Postava může praktikovat 2. úrovně.

3: Postava může praktikovat 3. úrovně.