Zaříkání

Dovednost využívat energii a suroviny k magickému ovlivnění osob, předmětů či míst. Od spoutání či uspání nestvůry či člověka, přes nabíjení zbraní esencí živlů a mnohá další. Zaříkání nelze připravit předem a je-li v jeho průběhu postava přerušena (kouzlem, dovedností, pastí, je napaden nebo i zraněn) pak suroviny i energie jsou ztraceny.

1: Alchymista může používat prostá zaříkání.

2: Alchymista může používat složitá zaříkání.

3: Alchymista může používat mocná zaříkání.