Přenášení zřídel

Dovednost provést přenesení existujícího zřídla (zdroje, není myšlen těžební mechanismus) na jiné místo.