Výbušniny

Schopnost vyrábět bomby, hořlaviny, výbušniny a ev. střelný prach.

1: Schopnost vyrábět jednoduché bomby.

2: Schopnost vyrábět kombinované bomby. Je nutnou podmínkou pro výrobu střelné prachu.

3: Schopnost vyrábět komplikované bomby.