Výbušniny

Schopnost vyrábět hořlaviny a výbušniny ať už jako pomůcka pro těžbu v dolech či jako nástražné mechanismy.